Om Odense Letbane P/s

Odense Letbane er i fremdrift, og vil skabe fremdrift for Odense by. Letbanen vil give et løft i trafik-infrastrukturen, der vil knytte byen bedre sammen og samtidig skabe optimale transportmuligheder for de mange studerende, vidensarbejdere og andre der hver dag skal til uddannelses- og sygehusområdet i Hjallese. Lov om anlæggelse af Odense Letbane trådte i kraft medio februar 2015 og Odense Letbane har sammen med ledningsejere været i gang med ledningsomlægninger i Odense by siden april måned. Samtidig er man i fuld gang med at klargøre udbudsmaterialet til de fire store udbudspakker dækkende anlægsarbejder, togsystemer, togsæt og drift, samt forskellige mindre udbudspakker. De 4 store udbud forventes at ske i efteråret 2015 og kontraktforhandlinger vil ske i 2016, hvor vi forventer at indgå de nødvendige kontrakter ultimo 2016.