Om Nef Fonden

Nef blev stiftet i 1967 af I/S Nordøstfyns Elforsyning, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond.

Nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber: Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S.

Nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.