Om Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Om os Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet, samt indsamle affald hos borgerne og drift af genbrugsstationen.   

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S driver Nordeuropas mest avancerede renseanlæg Mølleåværket A/S, som renser spildevand for i alt 150.000 kunder.  

I de kommende år igangsætter vi mange spændende projekter. På affaldsområdet skal vi i samarbejde med kommunen udvikle en ny affaldssortering, som efterlever regeringens Affalds-Ressourcestrategi. 

Derudover har vi flere klimaprojekter, som skal sikre lokale steder i Lyngby Kommune mod oversvømmelser ved kraftige skybrud, hvoraf det største og mest spektakulære af disse klimatilpasningsprojekter er reetableringen af Fæstningskanalen.   

Vi arbejder også ihærdigt på at fastlægge den fremtidige vandforsyningsstruktur med blandt andet et nyt vandværk og kildepladser undersøges for optimering af den fremtidige vandindvinding. 

Vi er i alt 80 medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, og vi har adresse på Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S på www.ltf.dk