Om Langeland Forsyning A/S

Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der ud over moderselskabet omfatter driftsselskaberne Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.

Vi er 55 veluddannede og højtengagerede medarbejdere, som altid er klar til at yde en effektiv og god service med stort fokus på borgernes behov.

Vi driver 21 vandboringer, 3 vandværker og vedligeholder og servicerer 379 km vandledningsnet.

Vores spildevandsanlæg omfatter 584 pumpestationer, 501 km spildevandsledninger og 8 renseanlæg.

Vi indsamler dagrenovationen, driver 3 genbrugspladser, 3 containerpladser og 30 affaldsøer