Om Lægemiddelstyrelsen

Vi er cirka 400 medarbejdere, og de fire største faggrupper i vores organisation er farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

Lægemiddelstyrelsen

  • godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked
  • overvåger bivirkninger ved lægemidler og godkender kliniske forsøg
  • fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, og overvåger utilsigtede hændelser med medicinsk udstyr.
  • udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlere.

De fleste af vores opgaver løser vi i tæt samarbejde med kolleger i lægemiddelmyndigheder og organisationer i de øvrige EU-lande.