Om Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune er geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland.

Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 km2 og har 160 km kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen har knap 49.000 borgere og ca. 4.900 fuldtidsansatte.

Kalundborg Kommune ligger unikt placeret i den vestsjællandske natur, på aksen mellem landets to største byer - ud til vandet, midt i landet.  

Indbyggertal På siden her kan du også se befolkningsudviklingen siden 2009 til i dag, samt befolkningsprognosen frem til 2026.