Om Kaj Bech

Firmaet blev stiftet 1. november 1946 af Kaj Bech. Firmaets start lige efter krigen var præget af efterkrigstiden med mangel på materialer, og opgaverne var koncentreret i og omkring Holstebro.

Da der kom gang i hjulene efter krigen i sidste halvdel af 1950-erne blev aktivitetsområdet gradvist udvidet til hele det Nordvestjyske område. Kaj Bech A/S har sat sit præg på hele regionen med mange store byggeprojekter gennem årene.

Fra at være et traditionelt murer- og entreprenørfirma har firmaet udviklet sig til et alsidigt entreprenørfirma, hvor anlægsopgaver er blevet en stadig større del af forretningen.

I dag udføres brobygning og brorenoveringer over hele landet, og der udføres i dag også mange byggeprojekter langt væk fra det oprindelige kerneområde.

I år 2000 blev forretningen udvidet med en stor park- og vejafdeling, idet Kaj Bech A/S overtog alle Holstebro Kommunes park- og vejaktiviteter. Dette område er gradvist udvidet og omfatter i dag kommunale og private park- og vejopgaver, vandløbspleje og naturgenopretning i store dele af landet.

I dag er det tredje generation, der driver virksomheden.

Kaj Bech A/S beskæftiger 185 dygtige medarbejdere, fordelt med 80 i bygge- og anlæg og 105 I park- og vej.