Om Jyske Bank

I 1982 gav Jyllands-Posten Jyske Bank tilnavnet "Havkatten i hyttefadet", og det har hængt ved siden. Havkatten er en underlig fisk. Det indrømmer vi gerne. Men den er fuld af liv, og med sin aktivitet ilter den vandet i et iltfattigt hyttefad og skaber liv og konkurrence omkring sig – også til gavn for de andre fisk.

Hvad betyder det at være havkatten?
For os i Jyske Bank betyder det, at vi driver en bæredygtig og ansvarlig forretning, som i positiv retning udfordrer og udvikler det danske bankmarked og det omkringliggende samfund, vi er en uafhængig bank med holdninger, der gør en forskel og skaber frihed og vi skaber balance mellem kunder, medarbejdere og aktionærer.

Værdibaseret adfærd og ledelse
Jyske Bank var i 90'erne en af de første banker til at arbejde med værdibaseret adfærd og ledelse - som modvægt til en ledelsesstil baseret på regelstyring og kontrol. Værdierne er en række ledetråde, som binder os sammen og styrer vores handlinger i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

Sund fornuft:

 • Vi skaber enkle løsninger, der giver mening 
 • Vi tager selv ansvar inden for aftalte rammer
 • Vi træffer beslutninger tæt på opgaven

Hæderlig:

 • Vi er åbne om vores motiver og handlinger
 • Vi lever op til indgåede aftaler
 • Vi taler åbent om fejl

Handlekraft: 

 • Vi skaber først værdi, når vi handler
 • Vi har mod til at træffe de nødvendige beslutninger
 • Vi gennemfører det, vi har sat os for

Ligeværd:

 • Vi har respekt for andres holdninger og synspunkter
 • Vi kommunikerer i øjenhøjde
 • Vi har tillid til hinanden

Uhøjtidelig:

 • Vi er uformelle og ligefremme i vores omgangsform 
 • Vi er utraditionelle og vil gerne inspirere 
 • Vi har glimt i øjet og smil på læben