Om ISC Rådgivende Ingeniører A/S

ISC Rådgivende Ingeniører A/S blev grundlagt i 1967 af civilingeniør Kjeld Thomsen. Selskabet er ejet af Ripaille Holding A/S og ledes af Kjeld Thomsen. 

Firmaet har hovedkvarter i København og afdelingskontorer i Esbjerg, Kalundborg, Kolding, Viborg, Aalborg, Aarhus og New Zealand.
ISC tilbyder uafhængig professionel rådgivning indenfor alle områder af byggeri og anlæg, olie- og gas industrien, procestekniske anlæg, infrastruktur samt IT-teknologi i Danmark såvel som i udlandet.

ISC's primære mål er at skabe tekniske og miljømæssigt forsvarlige løsninger, som lever op til klientens krav og i harmoni med samfundets udvikling og målsætning. ISC stræber i takt hermed at skabe optimale betingelser for medarbejdernes udførelse af arbejdet, det sociale miljø samt professionel opdatering af viden gennem efteruddannelse.