Om Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning består af holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S og fem datterselskaber. Alle selskaberne er ejet 100 % af Glostrup Kommune.