Om Femern A/S

Femern A/S er det selskab, som projekterer, forbereder og gennemfører et af verdens største anlægsprojekter, nemlig kyst-kyst forbindelsen mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er et datterselskab af den statsejede Sund & Bælt-koncern. Du kan læse mere om Femern Bælt projektet på