Om Evida

Vejen til grøn dansk forsyningssikkerhed nu og i fremtiden går gennem det danske gasnet. Det er Evidas fornemmeste opgave at vedligeholde og optimere gasnettet, så gassen bliver transporteret og leveret både effektivt og billigt – til gavn for klimaet, vores kunder og for samfundet.

Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er vi ansvarlige for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.

Evida er en sammenlægning af de to regionale gasdistributører Dansk Gas Distribution og HMN GasNet til et landsdækkende gasdistributionsselskab.

Hos os får du en udfordrende hverdag med stor indflydelse på dit arbejde og afdelingens udvikling. Vi samler på medarbejdere, der kan og vil - på egen hånd og sammen med andre. Hos os får du råderum til at gøre dit bedste - og til at sætte spørgsmålstegn ved tingene.