Om Esbjerg Kommune

I ESBJERG KOMMUNE BLIVER ERHVERVSLIVET ALTID PRIORITERET HØJT
Alle virksomheder skal selvfølgelig have de bedste forhold, uanset hvilken industri de opererer i. Det er også derfor Esbjerg hele tiden forbedrer infrastrukturen, udbyder nye attraktive erhvervsgrunde og har mange stærke netværk og virksomhedsklynger. 

Dette gør at virksomhederne i Esbjerg kommune har mange kompetencer, men er ekstra stærke indenfor følgende fokusområder: offshore energi, bioenergi, intelligent energi, plastindustrien samt arbejdsmiljø & sikkerhed.