Om EC Power A/S

EC Power er markedsførende indenfor udvikling af mikro kraftvarme systemer. Firmaet blev grundlagt i 1996 af danske ingeniører med mange års sammenlagt erfaring inden for energiteknologi. EC Power A/S har mange mikrokraftvarme systemer i drift i flere lande og i mange forskellige segmenter, såsom almennyttige boliger, landbrug, industri, svømmehaller, campingpladser og skoler. I 2008 fik EC Power A/S ”Kong Frederik den Niendes Hæderspris” for fortjenstfuld indsats for dansk eksport efter at have fordoblet eksporten 3 år i træk. For yderligere info se www.ecpower.eu