Om DMI

DMI er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Instituttet har 300 medarbejdere og en årlig bruttobevilling på godt 300 mio. kr. Forretningsområdet spænder fra varetagelse af den meteorologiske og oceanografiske betjening af Danmark og Grønland, herunder prognose- og varslingstjeneste, til overvågning af klima og klimarelateret geofysik.

DMI udfører prognose og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav, dels for at sikre menneskeliv og materielle værdier, dels for at skabe grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning af samfundet. Endvidere udføres forskning og udvikling inden for DMI's fagområder.

DMI er en spændende arbejdsplads med fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige uddannelser. Du kan læse mere om DMI som arbejdsplads under "Om DMI" på www.dmi.dk.