Om DKCERT DTU

DKCERT (Danish Computer Security Incident Response Team), et varslingscenter for internet­sikkerhed, er en afdeling i DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), placeret på DTU i Lyngby.
Vi arbejder siden 1991 med at løse cyber- og informationssikkerhedsrelaterede opgaver for de danske universiteter og andre brugere på forskningsnettet. Det gælder blandt andet sårbarhedsscanning af netværk, oplysning om sikkerhedsbrister i it-systemer og behandling af brud på informations­sikkerheden. Derudover udvikler vi løbende sikkerhedsrelaterede tjenester til uddannelses- og forsknings­verdenen.
Læs mere på www.cert.dk og www.deic.dk.