Om DFM A/S

DFM er Danmarks nationale metrologi institut, og udgør den højeste måletekniske kompetence i Danmark inden for en række centrale måleenheder. Global sammenlignelighed af disse måleenheder sikres ved samarbejde med andre landes nationale metrologi institutter og viderebringes til danske virksomheder via referencematerialer og kalibreringer. DFM opretholder derfor en ISO 17025 akkreditering mht. de primære målekompetencer og er ISO 9001 certificeret. Vi arbejder med udvikling af ny måleteknologi på et højt videnskabeligt niveau, og vores forskere er blandt de bedste i verden inden for de faglige områder vi fokuserer på.

DFM er også et godkendt teknologisk service institut (GTS, www.gts-net.dk) ejet 100 % af Danmarks Tekniske Universitet DTU. GTS-institutterne udvikler nye innovative, teknologiske løsninger og stiller en omfattende infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv. På den måde udfylder vi en rolle som hele Danmarks forsknings- og udviklingsafdeling og skaber fornyelse i erhvervslivet gennem ny teknologisk viden og innovation.

Forskning er grundlaget for DFM’s virke som både national metrologi institut og GTS institut. Forskningen er funderet i et solidt forskningssamarbejde med danske universiteter og nationale metrologi institutter, som realiseres i kraft af ansøgte forskningsprojekter og videnskabelige publikationer.