Om Datatilsynet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat.

Datatilsynet bl.a. rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører inspektioner hos myndigheder og virksomheder.