Om CTR I/S

CTR er et tværkommunalt fjernvarmeselskab dannet af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Københavns og Tårnby kommuner.   

CTR køber varme fra kraftvarme-værker og affaldsforbrændingsanlæg i Hovedstaden for ca. 2 mia.kr./ år.   

CTR har bygget, driver og vedligeholder et af europas største anlæg til transmission af varme. Det er CTR’s opgave at overvåge og kontrollere varmetransmissionen til ejerkommunernes fjernvarmeselskaber samt planlægge og styre drift, udbygning og vedligehold af net, vekslerstationer og spidslastcentraler.   

CTR har en stab på ca. 30 medarbejdere, der er maskinmestre, ingeniører, AC-generalister, IT-, kontor- og økonomiuddannede.