Om Byggeskadefonden

Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v. 

Renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som er påbegyndt fysisk fra 1. juli 2011 er ligeledes obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden. Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne er afleveret efter 1. juli 2011