Om BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på de tre anlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Virksomheden udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en skoletjeneste, der modtager mange tusind gæster om året.

En del af BIOFOS' vision er at bruge styrken som kommunalt ejet forsyning til at tage aktiv del i hovedstadsområdets udvikling. BIOFOS vil fremme den grønne omstilling og opbygning af en cirkulær økonomi gennem ambitiøse målsætninger for miljø, klima og et bæredygtigt CO2-neutralt samfund.

I BIOFOS arbejdes der målrettet på at udvikle medarbejderene, så de har de helt rigtige og nødvendige kompetencer til at kunne imødekomme de stadig større og nye krav, der stilles til virksomheden. Der lægges stor vægt på et godt arbejdsmiljø, og der er bl.a. en personaleforening og en idrætsforening, der sørger for at knytte medarbejderne sammen gennem forskellige arrangementer.