Om Arbejdstilsynet

Om Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynet fokuserer på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer og retter indsatsen mod virksomheder med et belastende arbejdsmiljø.

Læs mere om arbejdstilsynet på www.at.dk

I Arbejdstilsynet betragter vi mangfoldighed som er aktiv, fordi en forskelligartet baggrund medvirker til en bredere og mere nuanceret tilgang til løsning af arbejdsopgaver. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.