Om Øresundsbron

Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresundsbron mellem Danmark og Sverige. Vi er 170 medarbejdere, og vores vision er, at Øresundsregionen bliver et nyt kraftcentrum, som gør regionen til et mere attraktivt sted at bo, arbejde eller besøge. Vi bygger dagligt nye broer mellem mennesker – kulturelle, økonomiske og mentale broer. Vores medarbejdere er forudsætningen for vores succes, og vores organisation er præget af proaktivitet, forandringsvilje og åbenhed. Fælles mål, samarbejde og engagement er grundstenen i arbejdet.