Jobbet "Uddannelseschef til KEA Digital" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kan du lede retningen for uddannelserne Datamatiker (EA-niveau) og IT-arkitektur (BA-niveau) på Københavns Erhvervsakademi?

Uddannelse for fremtiden
Som uddannelseschef på KEA Digital får du det samlede ansvar for at udvikle, planlægge, drifte og kvalitetssikre to af KEAs digitale uddannelser. Du får ansvar for, at KEAs studerende har en dagligdag, hvor de møder sammenhæng i uddannelsen, høj kvalitet i undervisningen og tydelige forventninger til deres egen indsats. De studerende på KEA møder både teori og praksis i deres uddannelse – på KEA betyder praksisnærhed også at vi går eksperimenterende til værks, har fokus på branchernes udvikling og bl.a. inddrager, cases, labs og nye teknologier i undervisningen og samarbejder med relevante virksomheder.

Du vil i tæt samarbejde med tre andre uddannelseschefer og sparring fra uddannelsesdirektøren lede de ni uddannelser på KEA Digital, som både er på akademi- og bachelorniveau. Uddannelserne har sammenlagt ca. 2.000 aktive studerende og spænder fra de analytiske og designrettede uddannelser til de mere teknisk tunge uddannelser. Du vil have et dedikeret ansvar for uddannelserne Datamatiker (EA-niveau) og IT-arkitektur (BA-niveau).

Ledelsesansvar
Som uddannelseschef får du ledelsesansvaret for ca. 20 adjunkter og lektorer med blik for både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje, som dækker undervisning, forsknings- og innovationsopgaver og relationer til brancherne, vi uddanner til. Jobbet kræver, at du trives med mange former for ledelse, herunder at du kan bedrive nærværende potentialeledelse af en gruppe undervisere.

Sammen med både chefkolleger, koordinatorer og medarbejdere vil du være med til at udvikle didaktikken og sikre den faglige kvalitet på uddannelserne inden for KEA Digital, både på fuldtids- og deltidsuddannelserne. Medarbejdergruppen er alle vidensmedarbejdere med høj faglighed og selvstændighed på enten specialist- eller generalistniveau.

Det er en del af din opgave at skabe rammer, der sikrer, at adjunkterne får mulighed for at overgå til lektorvilkår. Du vil ligeledes skulle understøtte gennem forskellige kompetenceudviklingstiltag, at både adjunkter og lektorer har de nødvendige kompetencer, der skal til for at sikre uddannelsernes relevans her og nu samt ind i fremtiden. 

I tæt samarbejde med de øvrige uddannelseschefer og forskningsmedarbejderne på KEA Digital vil du lede arbejdet med den løbende opdatering af vidensgrundlaget for uddannelserne på tværs af programområdet. Du vil bl.a. skulle prioritere de forsknings- og innovationsprojekter, samt samarbejder med erhvervslivet, der skal gennemføres og omsættes til ny viden ind i uddannelserne. Dit arbejde vil også her have fokus på og spille ind i KEAs strategi omhandlende Handlekraft med pejlemærkerne Teknologi, Bæredygtighed og Forretning. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

Du bliver en del af chefgruppen på uddannelses- og forskningsområdet på KEA, der har et tæt samarbejde på tværs af alle KEAs uddannelser og aktiviteter inden for Forskning, Karriere og Relationer. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA, som også omfatter chefer og ledere af de administrative enheder. Du vil opleve, at vores ledersamarbejde på tværs er en styrke for det fælles ansvar for hele KEA.

Du bliver en del af en arbejdsplads med stor passion for viden, faglighed og udvikling. Du vil opleve en uformel omgangstone og godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil. 

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Du kan læse mere om uddannelserne på KEA Digital i KEAs uddannelseskatalog her.

Om dig
Du forstår at balancere strategisk og faglig ledelse, og kan tage ansvaret for solid uddannelsesdrift og det gode arbejdsmiljø. Du er struktureret og kan håndtere administrative driftsopgaver såvel som udviklingsopgaver. Du skal have flair for ressourceanvendelse og være klar til at tage ansvar på tværs af programmet. Du har erfaring med eller et skarpt blik for efter- og videreuddannelse inden for det digitale felt.

Du har et godt kendskab til erhvervsakademisektoren og har uddannelsespolitisk tæft. Vi ser gerne, at du har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø i tæt samspil med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner.

Derudover kan du højst sandsynligt nikke genkendende til, at du har en god portion ledelseserfaring, og erhvervserfaring fra det IT-faglige område med fokus på udvikling af IT-systemer.

Du trives i en hverdag, hvor der er fart på – og hvor opgaverne er forskelligartede. Du bruger dine kommunikationsevner aktivt til at skabe den tætte dialog med medarbejdere og studerende, så de møder en nærværende, inspirerende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag.

Klar til nye udfordringer på KEA?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Frederikke Bender på tlf. 21201294 og fbe@kea.dk  eller uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen på tlf. 51811151 og kamt@kea.dk 

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2023.

Vi forventer, at samtalerne afholdes 24.-25.oktober samt primo november. I forbindelse med en evt. anden samtale vil der indgå personlighedsprofil og besvarelse af en case. 

Klik på Ansøg-knappen og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023.

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder