Jobbet "Trafik- og plandirektør til Vejdirektoratet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ønsker du at bidrage til et sammenhængende og bæredygtigt Danmark? Vil du sætte retningen for vores Trafik- og Plandivision, når vi sikrer fremkommelighed, trafiksikkerhed, bæredygtighed og politiske beslutningsgrundlag til udvikling af statsvejene i tæt samarbejde med vores mange interessenter? Så tilbyder vi en stilling, hvor du hver dag er med til at gøre en forskel.

Vejdirektoratets arbejde er påvirket af de bevægelser, der er i samfundet. Mængden af trafik er stigende, klimaet og bæredygtighed i bredere forstand er i fokus, den digitale og teknologiske udvikling går stærkt, og vi skal udvikle vores opgaveløsning samtidig med, at vi fastholder en sikker drift. Samtidig blev der i 2021 indgået en historisk stor infrastrukturaftale.

Mange projekter og indsatser i planen starter og udvikles i Vejdirektoratets Trafik- og Plandivision. Det gælder bl.a. planlægning af nye større og mindre vejanlæg, cykelinfrastruktur, udrulning af el-lade-infrastruktur, forbedringer af biodiversitet og trafiksikkerhed og en intensiveret støjindsats.

Du vil sammen med den øvrige direktion indgå i den overordnede ledelse af Vejdirektoratet, hvor ambitionen er at give danskerne bedre vej for pengene og bringe mennesker og gods nemt og sikkert frem. Som trafik- og plandirektør skal du lede vores Trafik- og Plandivision, og du skal være med til at indfri vores ambitioner gennem fortsat udvikling og sikker drift af divisionen.

Opgaverne og medarbejderne
Trafik- og Plandivisionen beskæftiger i alt ca. 235 medarbejdere, der til dagligt er fordelt på arbejdspladser i hele Danmark. Divisionen er opdelt i tre områder med tre områdechefer og 10 afdelingsledere:

 • Trafikledelse og trafikdata arbejder med trafikledelse, herunder tekniske systemer og data til trafikstyring, trafikregulering og trafikinformation. Området indsamler, bearbejder og anvender trafik- og trafikantrettede data. Data bruges til Vejdirektoratets egne kerneopgaver samt til at styre trafikken på vejene. Data stilles også til rådighed for eksterne parter, som på den baggrund leverer services til trafikanterne.
 • Vejsektor og myndighed håndterer myndighedsopgaver efter vejlovgivningen og står for planlægning af mindre anlæg og udbygning af el-ladefaciliteter over hele landet. Området er klageinstans for kommunale afgørelser efter vejlovgivningen og fungerer som husjurist på tværs af hele Vejdirektoratet.
 • Planlægning og analyse står for planlægning af nye veje og forbedring af de eksisterende. Det omfatter arbejde med støj og påvirkning af miljøet samt arbejde med trafiksikkerhed og ulykkesstatistik for alle trafikanttyper. For at skabe gode beslutningsgrundlag foretager området også bredere analyser af trafik, samfundsøkonomi, finansiering og fremtidens trafik. Området rummer desuden Videnscenter for Cykelfremme.

Du vil skulle arbejde med at:

 • sikre udarbejdelse af politiske beslutningsgrundlag for udviklingen af statsvejene i tæt dialog med samarbejdspartnere og de mange interessenter, som påvirkes af nye projekter og udviklingen af de eksisterende statsveje
 • sikre, at divisionen kan bidrage til at understøtte en større digitalisering af trafikken, herunder udviklingen i forhold til automatiserede og forbundne biler
 • sikre, at divisionen får udnyttet de til enhver tid givne økonomiske rammer optimalt
 • lede ledere og medarbejdere for derigennem at sikre sammenhæng i opgaveleverancerne på tværs i en organisation med mange faglige kompetencer
 • skabe gode samarbejdsrelationer med eksterne parter i håndteringen af komplekse problemstillinger
 • sikre stærke vilkår for nytænkning og innovation i divisionen

Arbejdet foregår på en arbejdsplads med høj faglighed, i et uhøjtideligt miljø og med tradition for stor uddelegering af ansvar.

Hvad tilbyder vi dig?
Vi tilbyder:

 • en spændende og udfordrende stilling i en udviklingsorienteret organisation, der er frontløber i udviklingen af Danmarks infrastruktur
 • et trygt og samtidig udfordrende arbejdsmiljø, som er præget af dialog med gode kollegaer og engagerede medarbejdere 
 • en position, hvor du i høj grad har mulighed for at sætte dit aftryk på udviklingen af Danmarks fremtidige infrastruktur

Vi søger en erfaren profil
Vi forventer, at du:

 • har en akademisk baggrund og en dokumenteret erfaring med ledelse og ledelse af ledere
 • tænker i politiske og samfundsmæssige dagsordner, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation, og har en resultatorienteret tilgang til dit arbejde
 • er nysgerrig på digitale muligheder og kan inspirere dine ledere til at være innovative og løsningsorienterede, når vi sammen skal skabe fremtidens digitale Vejdirektorat
 • har evnen til at træffe beslutninger og kan kommunikere klart og tydeligt
 • har en dialogbaseret og inddragende ledelsesstil

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring fra vej- og transportsektoren. 

Dine løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 2 (svarende til lønramme 38). Ansættelse sker på åremålsvilkår, og der er knyttet resultatløn til stillingen. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for at forhandle tillæg.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du vil blive ansat i Vejdirektoratet på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Hvis du vil vide mere om stillingen,…
… er du velkommen til at kontakte direktør Jens Holmboe på 2012 1400 eller jjh@vd.dk

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest tirsdag d. 28. marts. Vi forventer at afholde første runde samtaler den 12.-14. april og anden runde samtaler den 20.-21. april. Der kan indgå test i rekrutteringsprocessen.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder