Jobbet "Studentermedhjælper til CMSS, Esbjerg / Student assistant for Centre of Maritime Health and Society (CMSS) Esbjerg" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

English version below

Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) ved Syddansk Universitet i Esbjerg søger en studentermedhjælper pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Jobbet vil være en blanding af både administrative og praktiske opgaver samt supporterende opgaver i nogle spændende forskningsprojekter.

Du må gerne have erfaring med webredigering i programmet Sitecore eller være villig til at lære det. Erfaring med SoMe-opgaver og med udformning af trykmateriale, pjecer m.m. i Publisher er også en fordel. Hvis du har prøvet eller kunne tænke dig at prøve at arbejde med opgaver i nogle forskningsprojekter, så er der mulighed for det. Derudover skal du være velformuleret og velskrivende samt kunne tænke og arbejde selvstændigt.

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

  • Hjælp til opdatering af vores webpage i Sitecore
  • SoMe-opgaver (LinkedIn, Twitter m.m.)
  • Transskriberingsopgaver
  • Praktisk hjælp og forefaldende opgaver
  • Evt. opgaver i forskningsprojekter (NVivo, SPSS m.m.)

Det ugentlige timetal vil være variende efter behov ca. 3-10 timer pr. uge. 

Det er tale om en tidsbegrænset stilling med ansættelse fra 1. maj 2023 eller snarest muligt og frem til 31. oktober 2023. 

Ved spørgsmål om stillingen kan du kontakte Lisa Loloma Froholdt på mail lfroholdt@health.sdu.dk.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.

Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023. 

Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift hvoraf det fremgår, hvor langt du er i dit studium ved SDU. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.

Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Centre of Maritime Health and Society (CMSS) at the University of Southern Denmark in Esbjerg is looking for a student assistant per 1 May 2023.

The position will be a mix of both administrative and practical tasks as well as supporting tasks in some exciting research projects.

You must have experience with web editing in the program Sitecore or be willing to learn it. Experience with SoMe tasks and with designing printed material, leaflets etc. in Publisher is also an advantage. In addition, you must be well-articulated and write well and be able to think and work independently. If it is of interest, you will have the opportunity to work with project-related tasks.

The tasks include:

  • Help with updating our webpage in Sitecore
  • SoMe tasks (LinkedIn, Twitter, etc.)
  • Transcription tasks
  • Practical help and upcoming tasks
  • Possibly tasks related to research projects (NVivo, SPSS etc.)

The weekly hours will be approx. 3-10 hours per week, although with varying hours.

It is a temporary position with employment from 1 May 2023 (or soonest possible) until 31 October 2023.

Deadline for applications is 31 March 2023.

Your application must include a cover letter, CV and diploma. Documents should not contain CPR number – in that case the CPR number must be crossed out. Attachments must be in Adobe PDF.

For any questions about the position, please contact Lisa Loloma Froholdt at lfroholdt@health.sdu.dk.

Please note that in order to be employed as a student assistant, it is a prerequisite that you are enrolled as a student at SDU.

Employment takes place in accordance with the SUL collective agreement.

The University of Southern Denmark wants to reflect the surrounding society and therefore encourages everyone, regardless of personal background, to apply for the position.

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder