Dine arbejdsopgaver
Du vil referere til IMMs sekretariatsleder og assistere med en række administrative opgaver, der understøtter instituttets daglige drift.

Dine opgaver vil bestå af faste opgaver og ad hoc-opgaver med en bred kontaktflade til såvel instituttets egne medarbejder som samarbejdspartnere i den øvrige del af organisationen. 

Opgaveporteføljen vil være under løbende udvikling og består som udgangspunkt af følgende opgaver.

 • Sekretariatsbetjening af interne mødefora, herunder fx institutråd, instituttets ledelsesgruppe og evt. forskellige ad hoc-arbejdsgrupper efter behov
 • Administrativ sagsbehandling, fx basal HR-sagsbehandling i tæt samarbejde med fakultetets central HR-område
 • Kommunikation med instituttets ansatte og øvrige interessenter via sekretariatets mailbox
 • Redigering og vedligeholdelse af instituttets hjemmeside
 • Kalenderstyring for institutleder
 • Vedligeholdelse af interne registre, mailinglister o.lign.
 • Praktiske opgaver på instituttet, fx bestille mødeforplejning, hente post o.lign.

Dine kvalifikationer
Vi leder efter en ansøger som

 • Er god til at kommunikere skriftligt på dansk og engelsk
 • Har sans for struktur og systematik
 • Har et udpræget service- og samarbejdsgen

Vi regner med at du er studerende på din bachelor- eller kandidatuddannelse på en af SDU’s uddannelser.

Vi tilbyder dig

 • Et spændende studenterjob med egne ansvarsområder og mulighed for at opnå praktisk erfaring med en række administrative områder.
 • Ansættelse på gennemsnitligt 12 timer ugentligt. Ansættelsen er tidsbegrænset 1 år med mulighed for forlængelse.
 • Plads i et socialt kontorfællesskab med andre studentermedhjælpere
 • Indsigt i hverdagen på et spænende laboratorieforskningsinstitut.

Om instituttet
Institut for Molekylær Medicin (IMM) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU udfører translationel laboratoriebaseret forskning. IMMs forskere genererer viden om menneskelegemets funktion og sygdomsmekanismer gennem bl.a. laboratoriearbejde og dyreforsøgsmodeller. Instituttets forskere underviser desuden kommende læger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner i basale biomedicinske fag.

Yderligere information
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Christian Grud på 65504884 eller cgrud@health.sdu.dk.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold m.v.
Ansøgningsfrist er den 1. marts 2024, og samtaler forventes afholdt inden for 2 uger efter ansøgningsfristen. Opstart ønskes hurtigst muligt derefter.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst med HK/STAT, og finder sted på Institut for Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet placeret på SDUs hovedcampus i Odense.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

OM OS

SDU skaber værdi for og med samfundet og former fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer. Syddank Universitet er et universitet i international klasse med dybe rødder i Syddanmark. Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

De 21. århundredes store udfordringer er kendetegnede ved at være komplekse og mangefacetterende; bæredygtige forandringer og løsninger kræver ny - og ofte tværvidenskabelig - forskningsbaseret viden, og Syddansk Universitet er en uomgængelig aktør i omstillingsprocessen.

Værdi, kvalitet, talentfulde menneskser og fremragende miljøer er omdrejningspunktet for Syddansk Universitets strategiske indsatser.

 

OM TEAMET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), på SDU, har én aktivitet, der er selve grundlaget for fakultetets virke: forskning. Forskning, der skal bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Den forskning, der bedrives af fakultetets forskere i indbyrdes samarbejde eller i samarbejde med eksterne parter, er også grundlaget for de uddannelser, som fakultetet udbyder og grundlag for den myndighedsbetjening, som fakultetet tilbyder.

På SUND/SDU forsker vi på højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og sygdomsbehandling. Det betyder, at vi både er stærke på det forebyggende og det behandlende område.

Forskningsmiljøerne på fakultetet er troværdige og har fokus på forskningsfrihed og originalitet. Forskerne er nyskabende og helhedsorienterede og samarbejder i vid udstrækning med sundhedsvæsenet generelt, med andre forskningsmiljøer på SDU, samt internationalt. Men også med sponsorer og det omgivende samfund.

Fakultetet er den regionale støtte for al sundhedsvidenskabelig forskning og har til det formål skabt en række støttefunktioner, som kan findes her på hjemmesiden.