Jobbet "Sektionschef til Digitaliseringssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for digitalisering og for at skabe helhedsorienterede løsninger i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere? Er du god til at samarbejde og skabe relationer på tværs af en stor organisation? Har du flair for ledelse og kan du varetage ansvaret for en sektions faglige opgaveløsning?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, har vi brug for dig til at stå i spidsen for Digitaliseringssektionen.

Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ansvaret for alle etablissementer og arealer under Forsvarsministeriets område og skaber dermed de etablissementsmæssige forudsætninger for Forsvarets enheder og myndigheder.

Digitaliseringssektionen er en af fem sektioner i Proces- og Forretningsudviklingsafdelingen. Afdelingen er en del af Ejendomsstaben, som skal opstille rammerne for opgaveløsningen til resten af organisationen, yde støtte og rådgivning i forhold til dette.

Digitaliseringssektionen har ansvaret for administrationen af styrelsens IT systemer og dermed sikre, at vores processer og forretningsgange er systemunderstøttede og lever op til de behov, som forretningen har. Sektionen har ligeledes ansvaret for styrelsens Business Intelligence, IT serviceudvalg og brugeradministrationen af SAP.

Om stillingen
Digitaliseringssektionen er en nyoprettet sektion.

Vi kan tilbyde en spændende organisation med både militært og civilt ansatte, hvor du får et godt og stærkt netværk med kompetente kollegaer med mange forskellige faglige perspektiver. I dagligdagen har vi højt til loftet og stor mulighed for at præge beslutninger og løsninger.

Som chef for Digitaliseringssektionen refererer du direkte til kontorchefen for Proces- og forretningsudviklingsafdelingen.

Du får det daglige ledelsesansvar for en sektion med 11 medarbejdere og en bred opgaveportefølje og mange samarbejdspartnere. Du får mulighed for at arbejde med ledelse af både specialister og administrative medarbejdere. Du får rig mulighed for at udvikle dig personligt som leder.

Du får ansvaret for et område, som er centralt i styrelsens daglige drift og udvikling og der er en stor interesse i resten af organisationen for at indgå i et tæt samarbejde om en øget systemunderstøttelse af Ejendomsstyrelsens kerneopgaver.

Du får ligeledes ansvaret for SAP Access Control, som administrerer brugeradgangene mm. i SAP og sikrer, at styrelsen lever op til blandt andet krav om funktionsadskillelse.

Du er endvidere medansvarlig for at øge digitaliseringen og selvbetjeningsløsninger internt i styrelsen og hos brugere og kunder. Dette kræver et tæt samarbejde med afdelingens øvrige sektioner, så der opnås kvalitet i Ejendomsstyrelsens daglige processer og arbejdsgange i Ejendomsstyrelsen.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse eller anden relevant uddannelses¬mæssig baggrund, gerne udbygget med yderligere relevant uddannelse indenfor ledelse, IT og management. Du har et kendskab til offentlig forvaltning og kravene til dokumentation, skriftlighed og god forvaltning.

Du har erfaring med at arbejde med digitalisering og du kan i samarbejde med styrelsens afdelinger omsætte deres behov for støtte og optimering til egentligt systemunderstøttelse.

Du har et bredt kendskab til IT systemer og du har formentligt arbejdet med flere af de systemer, som vi anvender i styrelsen som f.eks. SAP, Workzone, Antura.

Du skal kunne bruge din erfaring og forretningsforståelse til at ensrette vores systemlandskab, samt være katalysator for, at mulighederne i de nuværende systemer anvendes til fulde.

Indenfor dit ansvarsområde skal du evne at opbygge et solidt netværk både internt i styrelsen og til eksterne samarbejdspartnere. Du kan levere på de driftsmæssige opgaver, samtidigt med at du kan udvikle og implementere nye tiltag, så Ejendomsstyrelsens systemunderstøttelse løbende effektiviseres og forbedres. Det kræver en innovativ tankegang og modet til at handle på de observationer, du gør dig.

Vi forventer, at du har stærke kommunikative evner, så dine budskaber høres på alle niveauer i organisationen, og du dermed sikrer en ensartet og koordineret holdning til systemunderstøttelsen på tværs af styrelsen ved inddragelse af de relevante forretningsområders fagligheder i opgaveløsningen. Det fordrer, at du prioriterer samarbejde og videndeling på tværs i organisationen og sikrer, at din sektion også prioriterer det tværgående samarbejde i opgaveløsningen.

Du er en dygtig personaleleder, der kan sætte retning, men samtidig med en ledelsesstil baseret på dialog og medindflydelse, så du sikrer, at dine medarbejdere udvikles, og at du bidrager til et stærkt tværgående samarbejde med resten af styrelsen. Du har rettidig omhu og sørger for, at sektionen er på forkant med opgaverne samtidig med, at der er styr på ressourceforbruget. Du skal derfor være i stand til at træffe beslutninger og prioritere opgaver samt kunne sætte rammer for dine medarbejdere, som sikrer en optimal opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættes du på HK overenskomst sker ansættelsen i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten)

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Hjørring.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for Proces- og Forretningsudviklingsafdelingen Ulrik Dollerup på telefon 4074 0770 eller via mail på FES-CHPFA@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Karoline Kunz på telefon 4033 7880.

Ansøgningsfristen er d. 22. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via ansøgningslinket. For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis, samt andre relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder