Jobbet "Product owner til fremtidens missionsnetværk" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kunne du tænke dig at lede udviklingen af fremtidens operative netværk i samarbejde med nationale og internationale partnere i Dansk Missionsnetværkssektionen? Så skal du søge stillingen som Product Owner ved Dansk Missionsnetværkssektionen under 3. CIS Operationsstøttebataljon.

Om os
Danish Missionsnetværkssektionen (DMNSEK) er en del af 3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (3.CISOPSBTN), som indgår i Føringsstøtteregimentet. 3.CISOPSBTN består, ud over Command Team og staben, af seks sektioner. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor. Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører også Forsvarets Cyberværnepligt. Implementeringssektionen og DMNSEK står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelsesprojekter og kapacitetsudvikling.
DMNSEK er ansvarlig for opgaver, der relaterer sig til samarbejdet i regi af Federated Mission Networking (FMN). DMNSEK spiller en væsentlig rolle i videreudviklingen af vores operative systemer i rammen af FMN konceptet. Sektionens arbejde spænder bredt fra governance af FMN til deltagelse i øvelsen CWIX og test af ændringsforslag. Det hele sker i samarbejde med vores nationale og internationale samarbejdspartnere. Derudover har sektionen også en rolle i implementeringen af Enhanced Forward Presence (eFP) Mission Network ved Multinational Division North hovedkvarter i Adazi.
DMNSEK er en værnsfælles sektion, som på nuværende tidspunkt har medarbejdere fra Søværnet og Hæren.
DMNSEK er på udkig efter en ny medarbejder til at styrke det tekniske fundament.

Om stillingen
Du vil som ny medarbejder i sektionen primært indgå i test og valideringsmiljøet herunder deltagelse i interoperabilitets øvelser af forskellig karakter. Du vil derudover skulle deltage i FMN arbejdsgrupper, som har et teknisk fokus.
FMN området får for tiden større fokus i Forsvaret med etablering af en national organisation til håndtering af FMN internt i Danmark. Denne organisation er i store træk en spejling af FMN-organisationen. Derfor vil der forventeligt også være nationale arbejdsgrupper, hvor du vil skulle deltage.

Dine primære arbejdsopgaver vil blive at:

  • Lede sagsbehandlingen af den danske del af Coalition Verification & Validation Environment (CV2E) og herunder den tekniske konfiguration og drift af netværket, støttet af sektionens og bataljonens øvrige medarbejdere.
  • Ansvarlige for gennemførelse af tests af services på CV2E i samarbejde med sektionens øvrige tekniske uddannede medarbejdere og bataljonens øvrige enheder.
  • Følge udviklingen af informationssystemer i rammen af FMN og andre internationale fora, herunder efter behov deltage i FMN arbejdsgrupper med fokus på netværk og tekniske løsninger
  • Analysere IT-udviklingen, med fokus på FMN konceptet og omsætte dem til brugbare input til udviklingen af IT-systemer i forsvaret.
  • Bruge dine faglige kompetencer til at nedbryde tekniske udfordringer til operative løsningmuligheder og validere opstillede løsningsforslag fra en teknisk synsvinkel.
  • Indgå i et samarbejde på tværs af funktionsområder både nationalt og internationalt, herunder aktivt opsøge informationer og sikre koordination.
  • Dele erfaringer fra FMN eller andre fora med driftsorganisation og således bidrage til den faglig vidensdeling mellem specialister.
  • Udføre opgaver både selvstændigt og i samarbejde med øvrige enheder i bataljonen.

Der vil i stillingen være mulighed for, at du kan gennemføre kompetencegivende kurser.
I forbindelse med stillingen skal der forventes cirka 10-12 ugers rejse om året i forbindelse med møder og øvelser. Der kan eventuelt komme ekstra rejse i forbindelse med uddannelse og lignende.

Om dig
Du har en baggrund som ingeniør – alternativt har du gennem din karriere tilegnet dig kundskaber, som kan sidestille dig med en ingeniør. Præcis hvilken type ingeniør uddannelse du har, er mindre væsentligt – dog forudsættes det, at den er med fokus på Informationsteknologi.

I jobbet er det ønskeligt, at du har en god forståelse for Forsvarets IT-kapaciteter og deres indsættelsesmåder. Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikations- og formidlingsevner, både på danske og engelsk. Du kommunikerer teknisk komplekse informationer til medarbejdere på alle niveauer.

Som person har du evnen til at samarbejde på tværs af grader og er generelt dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i Forsvaret. Du er socialt velfunderet og kan hurtigt indpasse dig i internationale fora for at skabe de nødvendige kontakter, der kan bidrage til udviklingen af fremtidens IT-systemer. Vi forventer desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende, samt forstår at omsætte dette i en professionel opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem
Finansministeriet og akademikere i Staten.
Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major; Kristian Amsinck Petersen på mail FSR-3B-400A@mil.dk eller på telefon: 7282 6504.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 9. Januar 2023 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor
opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og
Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO
Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens
Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder