Jobbet "Natur- og Miljøchef - Middelfart Kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kan du se dig selv som en del af en faglig kompetent afdeling i en kommune med store ambitioner for den grønne omstilling? Så er stillingen som Natur- og Miljøchef i Middelfart Kommune sikkert noget for dig.

Middelfart Kommune satser stort på den grønne omstilling og på grøn vækst, og derfor har byrådet vægtet klimadagsordenen højt og igangsat en række ambitiøse projekter. Under overskriften ”Vi bygger broerne” har byrådet skabt en vision for Middelfart Kommune, der signalerer et ønske om at skabe og udvikle kommunen i et bæredygtigt samarbejde mellem borgere, politikere, forvaltninger, virksomheder, foreninger og frivillige.

Opgaven
Som ny chef i Natur og Miljø skal du varetage ledelsesopgaven og sikre den rette udnyttelse af kompetencer og delegering af opgaver, samt være garant for, at Natur og Miljø bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads, med et godt arbejdsmiljø og fokus på udvikling, hvor medarbejdernes stærke fagligheder bringes i spil med frihed under ansvar.

Den kommende chef vil have ansvar for at skulle sikre en solid og effektiv drift og økonomistyring, herunder særligt i forhold til de myndighedsopgaver, der varetages i Natur og Miljø. Herudover vil det være en central opgave for chefen at sikre den løbende udvikling og implementering af større udviklingsprojekter. Samtidig skal chefen være en konstruktiv og positiv skikkelse i forvaltningens chefgruppe og kommunens direktions- og chefgruppe, med blik for de tværgående løsninger, samt bidrage til at servicere Natur-, Klima og Genbrugsudvalget, herunder være ansvarlig for sagsfremstillinger og fremlæggelse for udvalg indenfor eget ansvarsområde.

Kompetencer
Jobbet som Natur- og Miljøchef er kompleks og kræver en chef med gode ledelsesmæssige, personlige og sociale kompetencer, som gør vedkommende til en værdsat chef. Som en del af denne profil hører også stærke relationelle kompetencer og samarbejdsevner, der medvirker til at sikre tryghed og tillid i organisationen.

Følgende kompetencer er centrale hos den kommende Natur- og Miljøchef:

Tydelig ledelse: Ledelsesstilen skal være tydelig og inspirerende, så der kan opnås vedvarende følgeskab, engagement og ejerskab til opgaver og ansvar. Chefen skal praktisere en værdibaseret ledelse og anerkendende ledelsesstil, hvor der tales åbent om de udfordringer, problemer og muligheder, der løbende opstår, og hvor chefen kan anlægge et strategisk perspektiv.

Blik for samarbejde og helheder: Natur- og Miljøchefen skal være særdeles bevidst om vigtigheden af et tværgående samarbejde og finde fælles løsninger med baggrund i en helhedsbetragtning.

Er synlig: Den kommende chef skal være en synlig leder og det forventes at chefen formår at organisere og strukturere sin opgavevaretagelse på sådan en måde, at chefen til enhver tid har føling med, hvad der rører sig i afdelingen, og at medarbejderne oplever chefens tilstedeværelse som en støtte og hjælp i de relevante sammenhænge.

Personlig integritet: Der forventes stor personlig og faglig integritet hos den kommende chef, som skal stå for ordentlighed og understøtte en fortsat sund kultur i afdelingen med en konstruktiv og positiv stemning og højt fagligt niveau.

Faglig stærk. Chefen skal have en faglighed, som sætter vedkommende i stand til at sætte retning, give sparring og navigere sikkert såvel i forhold til store projekter og den daglige drift. 

Personen
Den kommende chef skal have en empatisk personlighed, der kan inddrage, udvikle og finde pragmatiske løsninger. Chefen skal være iderig og kunne facilitere skabelse af ideer og udvikling generelt. Samtidig skal chefen evne at vise anerkendelse og praktisere en ledelsesstil, hvor udfordringer er noget man taler åbent om og løser i fællesskab. Chefen skal have en uhøjtidelig omgangsform, der bidrager til et godt arbejdsmiljø. Det er også vigtigt, at chefen kan begå sig i forhold til det politiske niveau.

Andet
Læs mere om stillingen i stillings- og kompetenceprofilen.

Tiltrædelse: 1. august 2023.

Ansøgningsfrist: Søndag den 4. juni 2023

Kontakt gerne direktør for Teknik og Miljø Christina Føns på mobil 20 47 35 63 eller partner hos MUUSMANN A/S, Carsten Søgaard, på mobil 30 30 28 81.