Jobbet "Miljø- og klimakonsulent til Danske Rederier" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at udvikle, drive og varetage kli­main­ter­es­ser­ne for dansk skibsfart? Vil du gøre din indsats gældende, hvor teknologi møder politik, og hvor hver dag er en spændende rejse mod en mere klimavenlig dansk handelsflåde? Hvis ja, så kunne det være dig, vi søger.

Kom ombord hos os
Danske Rederier søger en miljø- og klimakonsulent til at være med i kernen af den grønne omstilling af skibsfarten. Vi er på en mission for at skabe en klimaneutral flåde inden 2050. Vi er overbeviste om, at vejen dertil vil være kendetegnet ved udfordrende navigation og svære pro­blem­stil­lin­ger, men vi ser også store og vigtige resultater i sigte. Det er her, du kommer ind i billedet.

Som en vigtig del af vores afdeling for Klima, Miljø og Sikkerhed, vil du have en afgørende rolle i at rådgive vores medlemmer om im­ple­men­te­rin­gen af nye klima- og miljøkrav og sikre synlighed for Danske Rederiers synspunkter hos politikere og myndigheder. Din opgave er bl.a. sammen med dine kollegaer at sikre, at vores strategi "Towards Zero" bliver en realitet ved at arbejde med EU- og IMO-regulering, analysere emissionsdata fra den danske flåde og opbygge nye alliancer for at sætte dagsordenen. Du vil desuden skulle varetage opgaver i relation til innovation – et område som er under udvikling i organisationen. Du skal derfor have eller kunne opnå indsigt i de tekniske muligheder for den grønne omstilling af skibsfarten – og kunne omsætte det til indhold, der kan anvendes i varetagelsen af vores medlemmers synspunkter mv.  En af dine mest centrale opgaver vil desuden være at rådgive vores medlemmer, når de har spørgsmål til regler og muligheder ift. den grønne omstilling. Derudover vil du skulle formidle komplekse spørgsmål på en enkel måde, både på dansk og engelsk, og skabe forståelse og opbakning.

Hvad kan du forvente:

 • At blive en værdifuld del af vores velfungerende team og arbejdsplads med et stærkt socialt fællesskab.
 • Spændende og udfordrende opgaver sammen med dygtige og engagerede kolleger.
 • Høj grad af individuelt ansvar og mulighed for at påvirke beslutninger.
 • Opgaveløsning i et tæt samarbejde både internt og eksternt.
 • Cirka 20 rejsedage om året.
 • Løn efter dine kva­li­fi­ka­tio­ner og erfaring.

Du skal ideelt set have:

 • En ingeniørmæssig baggrund (eller tilsvarende) kombineret med teknisk indsigt i skibsfartens grønne udfordringer, herunder brændstoffer, værdikæder og teknologi.
 • Erfaring fra et rederi, ener­gi­pro­du­cent eller relevant myndighed.
 • Evne til at formidle komplekst stof klart og overbevisende.
 • Fremragende kom­mu­ni­ka­tions­fær­dig­he­der på dansk og engelsk.
 • Villighed til at jonglere med både tekniske og politiske spørgsmål og forståelse for, at begge dele er nøglen til succes.
 • Evne til at samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer.

Er du nysgerrig efter at høre mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed Nina Porst (som du også ville skulle referere til) på telefon 42 20 18 48. Send din ansøgning, inklusive CV, med emnefeltet "Klimakonsulent KMS" til hr@danishshipping.dk senest den 18. december. Vi forventer at afholde samtaler løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra dig.

Om Danske Rederier
Danske Rederier er en interesse- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for danske rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv og kernen i Det Blå Danmark, som skaber mere end 100.000 danske arbejdspladser. Vi er et vigtigt erhverv lige fra hovedstad til yderkommuner, herunder også færgefarten, som er en integreret del af den danske infrastruktur. Dansk skibsfart står for kva­li­tets­skibs­fart, der kombinerer ansvarlighed over for sine omgivelser med stærk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Danske rederier står for omkring 27 procent af den samlede danske eksport. Se mere på www.danishshipping.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder