Jobbet "F-35 ISSM" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.

Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety, Special Program og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.

Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.

Om stillingen
Som Information System Security Manager er du den primære ansvarlige for F-35 cyber- og informationssikkerheden, herunder at etablere og vedligeholde det samlede nationale informationssikkerhedssystem jævnfør F-35 programmets såvel som nationale standarder.

Du vil som Information System Security Manager have det faglige ledelsesansvar for alle F-35 programmets Information System Security Officers, på tværs af Forsvaret.

Som Information System Security Manager vil de konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatte, men er ikke begrænsede til, at:

- Være overordnede ansvarlig for udarbejdelse af cyber- og informationssikkerhedsmæssige policies, planlægning, implementering og udførelse af risikostyring, samt at gennemføre evaluering og kvalitetssikring af sikringsforanstaltninger relateret til cyber- og informationssikkerhed i F-35 programmet.

- Have ansvaret for at opretholde den operationelle sikkerhedsprofil for alle informationssystemer tilknyttet F-35 kapaciteten.

- Have ansvaret for at implementere F-35 sikkerhedspolitikker i overensstemmelse med national såvel som F-35 programmæssige retningslinjer, bestemmelser, lovgivning m.m.

- Have ansvaret for at strukturere, opbygge og gennemføre interne audits i forhold til informationssikkerheden.

- Udføre obligatoriske sikkerhedsopgaver relateret til informationssystemer på alle klassificerede informationssystemer, herunder konfiguration af klassificerede såvel som ikke klassificerede informationssystemer, og sikrer, at systemer installeres, konfigureres, sikres, drives, vedligeholdes og bortskaffes i overensstemmelse med F-35 programsikkerhedspolitikken.

- Anvende viden om informationssikkerhedspolitik, procedurer og arbejdsgange til at udvikle, implementere og vedligeholde et sikkert netværksmiljø.

I stillingen som Information System Security Manager vil der være behov for en kontinuerlig tæt koordination med nationale såvel som internationale samarbejdspartnere inden for F-35 miljøet. Der vil være behov for gode engelskkundskaber i det en del af den daglig koordination foregår med internationale samarbejdspartnere. Ligeledes skal der i stillingen forventes at være tjenesterejser til udlandet.

Yderligere, skal der forventes at være en del efteruddannelse for at kunne varetage det fulde opgavekompleks som Information System Security Manager.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, eller har tilsvarende erhvervserfaring, med et bredt kendskab til cyber- og informationssikkerhed. Derudover ser vi gerne at du har flere års erfaring med cyber- og informationssikkerhed, herunder har kendskab til og evt. arbejdet med databeskyttelseslovgivning og ISO 2700x. Endeligt vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har relevant efteruddannelse og certificeringer, som for eksempel CompTIA Security+, Risk Management Framework, CISM m.fl.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden, og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.

Erfaring med projektledelse vil være en fordel.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.

Du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested er ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte Kasper Høgedal på tlf.: 7281 1627.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 24. marts 2023. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stilingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.