Jobbet "Erfarne og energiske projektledere til enheden Cykel og Vejprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du en af vores nye projektledere, der skal være med til at udvikle et grønt, cykelvenligt og trafiksikkert København?

Teknik- og Miljøforvaltningen er en central aktør i udviklingen af København, og vi tager os bl.a. af de fysiske forandringer på vejene i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København. 

Jobbet
Som projektleder er du med til at udvikle og realisere nye anlægsprojekter inden for mobilitetsområdet. Vi har i øjeblikket en række opgaver med at projektudvikle og anlægge cykelgader, cykelstier, sikre skoleveje og trafiksikkerheds- og busfremkommelighedsprojekter samt at sænke hastigheden i hele København.

I 2023 er vi i gang med at projektere og anlægge for mere end 200 mio. kr. Vi mangler derfor et par erfarne projektledere til fx Hastighedsprojektet og Torvegadeprojektet, hvor I vil være flere kollegaer, der er sammen om at løse de store opgaver. For at sikre en robust organisation er vi oftest mindst to projektledere og en projektmedarbejder på et projekt. Du kan læse mere om projekterne på Københavns Kommunes hjemmeside og om foranalysen på Torvegade her.

Vi har stor fleksibilitet i opgaveporteføljen, så dine opgaver i Cykel og Vejprojekter bliver tilpasset alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, men anfør gerne i din ansøgning, hvis du har en favorit.

Som projektleder er du med til at udvikle og realisere projekterne med udbud, kontraktstyring af rådgivere og entreprenører ved anlæg samt kommunikation med borgere og politikere. Du har mulighed for at arbejde med hele mobilitetsområdet – fra ide til realisering af et konkret anlægsprojekt, og med fx prissætning og periodisering af anlæg i budgetnotater til politikerne, foranalyser og anlægsprogrammer. Ligesom du vil være en aktiv del af at repræsentere en af Danmarks største offentlige bygherrer.

Vores ønsker
Vi ønsker os, at du har en profil, der sikrer konstruktive processer og løsninger på et højt niveau. Du er fx trafikingeniør, geograf, arkitekt eller har anden relevant trafikfaglig baggrund, og det er en fordel, hvis du har erfaring med anlægsarbejde på offentlige arealer og trafikprojekter. Du trives med at bruge dig selv og din faglighed i udviklingen og eksekveringen af anlægsprojekter. Samtidig er du fortrolig med projektstyringsværktøjer og metoder indenfor projektledelse og procesfacilitering. Du trives i krydsfeltet mellem politik og konkrete anlægsprojekter og engagerede borgere.

Som kollega har du personlig gennemslagskraft, er imødekommende og nysgerrig og har et godt humør. Du kan skabe overblik, komme i mål og har fokus på faktorer som tid, økonomi, kvalitet og proces. Du trives i teams og kan jonglere med forskellige opgaver i en travl hverdag, hvor rammerne for opgaveløsningen kan ændre sig. Ligesom du som projektleder kan motivere og engagere dine øvrige kollegaer i Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal være med til at løfte opgaven.

Vi forventer, at du kan

  • styre projekter i forhold til økonomi, tid og kvalitet fra idefase til anlæg – dvs. du har erfaring der svarer til en IPMA C-certificering, og det er en fordel, hvis du har erfaring med anvendelse af projektstyringsredskaber, fx Primavera eller MS Project
  • formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale på dansk til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
  • arbejde selvstændigt og styre din egen opgaveløsning, samtidig med at du er god til at inddrage andre fagligheder både internt i organisationen og eksternt hos rådgivere
  • navigere i en organisation med mange interne og eksterne interessenter

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation med offentlige forvaltningsprocesser og vejområdet.

Vi er dygtige sammen
I Cykel og Vejprojekter er vi 50 medarbejdere med forskellig alder, køn, etnicitet og baggrund indenfor planlægning, projektstyring, byggeledelse, trafik, arkitektur mv. Her har vi også et hold af trafikspecialister til at sikre, at de trafikale forhold i alle kommunens anlægsprojekter overholder gældende lovgivning og regelsæt. Vi arbejder i en teamstruktur med stor vidensdeling og et samarbejde på tværs af fagligheder, hvor alle har egne ansvarsområder og indgår i løsningen af kollegaers projekter. Vi har et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Dine nye kollegaer er engagerede og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København. Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsklima med fokus på læring og kompetenceudvikling og et godt samarbejde mellem gode kollegaer. Derfor arbejder vi også med en mentorordning for nye kollegaer.

Vi kan tilbyde
Vi tilbyder et uformelt, inspirerende og engageret arbejdsklima på Islands Brygge i hjertet af København. Gode muligheder for personlig og faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejdsområde i samarbejde med gode kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Selvom vi ikke er lønførende, har vi mange goder, fx høj pensionssats, fleksibel arbejdsdag med god balance mellem familie- og arbejdsliv, gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge med betalt frokostpause. Vi glæder os til at få dig med på holdet. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune. Ansættelsesstart vil være den 1. august 2023 eller snarest muligt.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Tanja Holmberg på 2939 7306, enhedschef Maria Helledi 2751 4468 eller enhedschef Nanna Mejlgaard på 2477 2517. Du kan læse mere om Københavns Kommune her og Teknik- og Miljøforvaltningen her.

Jobagent
Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail, når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.

Søg via linket senest onsdag den 7. juni 2023
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder