Jobbet "Direktør - Teknik, Miljø og Bæredygtighed" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vision 2022-25 markerer Sønderborg som en kommune med et højt ambitionsniveau, stolthed over de allerede opnåede resultater og ambitioner til meget mere. En kommune, der vil, tør og kan meget.

Den grønne dagsorden gennemsyrer alt i Sønderborg og i den kommunale forvaltning - og har gjort det i mange år. Klima, miljø og bæredygtighed er blevet et tydeligt og bredt anerkendt varemærke og en markør for hele Sønderborg Kommune. Vækst og grøn udvikling går hånd i hånd i Sønderborg.

2 prioriterede fyrtårnsprojekter: ProjectZero og Nordborg Resort er særligt bemærkelsesværdige. Der er en lang tradition for, at større udviklingsprojekter i Sønderborg Kommune udvikles og gennemføres i tætte partnerskaber med private. Denne model har bidraget væsentligt til den positive udvikling af Sønderborg Kommune. Direktøren er en central aktør i disse partnerskaber og må gerne allerede have erfaringer med denne rolle.

Med ProjectZero som fyrtårnsprojekt står Byrådet sammen om at virkeliggøre visionen om CO2-neutralitet i 2029. På vejen dertil skabes vækst og nye grønne arbejdspladser. Sønderborg er blandt frontløberne, når det gælder den grønne omstilling. Arbejdet med ProjectZero har opnået international opmærksomhed og sat Sønderborg på verdenskortet. Siden 2007 er CO2-udledningen i kommunen reduceret med 52 pct., og vi er dermed godt på vej mod målet om CO2-neutralitet. Masterplan2029 fastlægger vejen frem mod målet med fortsat inddragelse af borgere, virksomheder og andre parter.

Nordborg Resort bliver et unikt ferietilbud på Nordals, som spiller sammen med naturen og landskabet på bedste vis med sin placering tæt på kysten. I 2022 er det første spadestik til resortet taget, og det forventes at kunne åbne i efteråret 2024. Byrådet har fokus på, at etableringen af Nordborg Resort skal have en positiv indvirkning på udviklingen på Nordals og udviklingen i hele kommunen. Ambitionen er at tiltrække flere turister, øge omsætningen hos detailhandlen og turistaktører og skabe flere arbejdspladser.

Stillingen tilbyder mange opgaver, roller og arenaer. Væsentligst er - her og nu – at du orienterer dig mod forvaltningens interne maskinrum, særligt 1) styring af økonomi og projekter, 2) eksekvering og afslutning af allerede vedtagne planer og politikker, så vi sikrer, at kommunens markant høje ambitioner når jorden og får liv til gavn for virksomheder, foreninger og borgere i Sønderborg, de 6 mellembyer og 34 landsbyer.  Der skal stemples i bund.

Generelt er der et ligeværdigt fokus på både det strategiske ledelsesarbejde i direktionen om den langsigtede udvikling af kommunen og ledelse i forvaltningen, hvor du sammen med din chefgruppe og MED-organisationen videreudvikler en effektiv og attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og høj trivsel.

Du tilbydes i stillingen en unik toplederudfordring med sjældne muligheder for, at du kan udvikle dig selv og dit lederskab – og bidrage til, at Sønderborg forbliver i front, når der udvikles grønt. I sandhed en meningsfuld, givende og krævende toplederudfordring.

Vi kan blive interesseret i forskellige typer af baggrunde, erfaringer og uddannelser, men du er en erfaren topleder, der allerede har dokumenteret, at du kan dit kram. Du har leveret resultater på et højt strategisk ledelsesniveau i en stor, kompleks organisation med samfundsmæssig betydning. Du kan være – eller har været - direktør eller chef i en kommune, men du kan også have optjent de efterspurgte erfaringer i en helt anden type organisation. Men du skal kende og motiveres af at lede i den politiske kommunale kontekst. Selvom stillingen er en generalist-ledelsesopgave, vil det givet være en fordel og blive vægtet, at du har faglighed inden for det tekniske og grønne område. Du er passioneret optaget af den grønne dagsorden og har sikkert været det, før det blev moderne og karrierefremmende.

Som leder er det vigtigt, at du har en profil, der på den ene side kan styre - planlægge, prioritere og eksekvere. På den anden side at du er god i relationer - en god og nyttig samarbejdspartner for mange andre: forretningspartnere, sponsorer, erhvervsfolk, landbrugere, medarbejdere i din egen organisation og repræsentanter for landsbylauget.

Du er velkommen til at kontakte kommunaldirektør Tim Johnny Hansen på telefon 2790 5061 eller Mercuri Urval, konsulent Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950. Du kan læse mere om Sønderborg Kommune på sonderborgkommune.dk og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat og tilhørende bilag 1.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-09825). Ansøgningsfristen udløber den 11. juni 2023.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Sønderborg Kommune – Udsigt i verdensklasse. Vi vil være flere borgere i Sønderborg Kommune! Flere unge og flere borgere, som giver bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Flere muskler til vores fælles økonomi. Vi vil være verdenskendte for vores ambitiøse grønne omstilling. Vi arbejder videre i partnerskab med virksomhederne og i fællesskab med borgerne. Vi vil bruge resultaterne af den grønne omstilling til at tiltrække unge familier, der brænder for at skabe en bæredygtig hverdag og fremtid. Sønderborg Kommune skal have Danmarks bedste grønne erhvervsmiljø. Vi sikrer alsidighed og bredde i uddannelsesudbuddet, så flere bosætter sig her. Vi vil sikre attraktive og mangfoldige bolig- og lokalmiljøer, gode vilkår for børn og unge, unikt kultur-og foreningsliv og livskvalitet for alle.