Jobbet "Centerchef for Kultur - Fritid, Områdeudvikling, Events - Struer Kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Opgaven
Centerchefen for Kultur skal bidrage til at udvikle den strategiske indsats og det fælles brand ”Lydens By” med reference til det verdenskendte Bang & Olufsen og den øvrige lydindustri i Struer Kommune. Lydens by er en fællesbetegnelse for en række indsatser, der med afsæt i kommunens styrkeposition inden for teknologi, lyd og kreativitet har til formål at fremme vækst, kultur- og områdeudvikling i hele Struer Kommune. Centerchefen får blandt andet som opgaver at opdyrke investorer, styrke samarbejde med eksterne aktører, koordinere aktiviteter og med strategisk kommunikation at styrke brandet Lydens By. 

Pr. 1. januar 2024 etableres det nye Center for Kultur, som samler opgaver og aktiviteter på det samlede kulturområde med henblik på at styrke kultur- og fritidslivet og udvikle lokalområderne i Struer Kommune. Centerchefen skal bidrage til at opbygge det nye center. En væsentlig opgave vil blive at skabe tydelige rammer og retning for det nye center som grundlag for prioritering af opgaver og indsatser.

Den nye centerchef skal bidrage til et tillidsfuldt, åbent og udviklende samarbejde i centret, såvel som i chefgruppen, med vægt på en løsningsorienteret tilgang, hvor alle tager et fælles ansvar med baggrund i et tydeligt ”Vi-perspektiv”. Struer Kommune har som ambition at være en højkvalitetskommune, der leverer Meningsfuld Velfærd, og centerchefen skal bidrage til at omsætte strategier til meningsfulde og værdiskabende resultater. Det er vigtigt at kunne samtænke opgaver i og på tværs af centre på en måde, så synergier og perspektiver bliver tydelige og udfoldes til gavn for kommunen og kommunens borgere og virksomheder.

Centerchefen ansættes med reference til direktøren for Teknik og Kultur og indgår i koncernledelsen, der består af de tre direktører og de i alt syv centerchefer.

Personen
Struer Kommune søger en centerchef, der ser kombinationen af kultur, områdeudvikling og events som en inspirerende og motiverende mulighed med potentialer for at styrke den fortsatte udvikling og vækst, så kommunen bliver ved med at være attraktiv for iværksættere, turister, potentielle tilflyttere og dem, der allerede bor og lever i kommunen.

Den nye centerchef skal være en dygtig og naturlig kommunikator, som trives med ”at snakke” med folk, og som med tydelig og nærværende kommunikation kan være ambassadør for Lydens By. Netværk og relationer skal dyrkes som en integreret del af det personlige DNA. 

Centerchefen skal have strategiske kompetencer, og som med blik for udfordringer, muligheder og vilkår, som kan påvirke udviklingen af Struer Kommune, kan udstikke retning og prioritere indsatser, så der skabes relevante initiativer og resultater med den nødvendige politiske forankring. 

Den kommende centerchef skal have grundigt indblik i vilkårene i den kommunale virksomhed og have forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange. Det er dertil en forudsætning at have kompetencer i forhold til økonomistyring i en kommunal kontekst.

Centerchefen skal have gode relationelle kompetencer og praktisere en åben, nysgerrig og anerkendende ledelsesstil som grundlag for at lede opad, nedad og til siden i den administrative organisation for at binde organisation og indsatser sammen. 

Kvalifikationer i øvrigt:

  • Ledelseserfaring og gerne lederuddannelse på højt niveau.
  • Erfaring fra en politisk styret organisation.
  • Uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau med generalistkompetencer.
  • Forståelse for kultur og almen dannelse og engagement for og deltagelse i kultur- og foreningslivet. 

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. februar 2024.

Ansøgningsfrist: Søndag den 10. december 2023 kl. 23.59
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, tlf. 29 25 65 11, eller administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder