Jobbet "Category Managers til it-anskaffelser i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Forsvaret står over for en historisk opbygning og i takt med Forsvarets strategi om et øget cyberberedskab, opgradering af it og en digital tranformation for koncernen, har sektionen, som er ansvarlig for anskaffelser på it-området, en afgørende rolle.

Derfor søger vi flere dygtige og teknisk funderede Category Managers, der sammen med resten af Aquisition & Contracting-enheden proaktivt er med til at støtte alle kapaciteter i forhold til udbudsretlig, teknisk og markedsmæssig viden.

Hvem er vi?
Du indgår i sektionen ”Digital Platforms and Technologies”. Vi har det kommercielle ansvar for alle typer af anskaffelser på it, sensor og kommunikationsområdet i henhold til udbuds- og forsvarsdirektiverne. På nuværende tidspunkt består sektionen af 12 medarbejdere (Category og Sourcing Managers), hvor sparring og videndeling prioriteres højt. Et par gange om året afholder vi sektionsdage, hvor teamet tager ud og møder den operative virkelighed og får set nærmere på det materiel, vi til daglig arbejder på at anskaffe. I takt med Forsvarets oprustning er sektionen under udvidelse og er for nylig blevet opdelt i to teams, der arbejder med forskellige kategorier– og underkategorier.

Sektionschef, Morten Bjerregaard Hansen, fortæller: ”Nye digitale teknologier skal forbedre situationsforståelsen på kamppladsen og øge hastigheden i de operative beslutninger. Fremtidens operationer er integrerede på tværs af domænerne luft, land, maritim, rummet og cyber, og følger konceptet; Multi Domain Operations (MDO). Til udmøntning af dette skal vi bruge de dygtigste Category Managers, og vores sektion ser ind i en super spændende tid.”

I sektionen sætter vi det gode kollegaskab og samarbejde i højsædet. Det gør vi ved kontinuerligt at have fokus på trivsel i dagligdagen, mulighed for hjemmearbejde, uddannelse, støtte og samarbejde.

Hverdagen i afdelingen er tempofyldt og omskiftelig, og vi er derfor i høj grad afhængige af vores fagligt stærke og velfungerende fællesskab, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi er både socialt og fagligt engagerede og har en uformel omgangstone med plads til det gode humør.

Om stillingen
I rollen som Category Manager på Sensor eller Kommunikations området er du, i tæt samarbejde med Kapacitets Center Manager, ansvarlig for kategoristyring, respektive forretningsområder, udbudsplanlægning samt at gennemføre udvalgte udbud og kontraktforhandlinger inden for dit område.

Endvidere er du en central sparringspartner for de budgetansvarlige inden for det område, du tilknyttes, og du fungerer som strategisk lead af teamet inden for den pågældende kategori, der foruden dig og de budgetansvarlige, også består af Sourcing Managers, Contract Managers, indkøbere og dataanalytikere.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver består i at:
• Levere bæredygtige og holdbare anskaffelser og yde kommerciel og udbudsretlig rådgivning ifm. udbud og kontraktforhandlinger
• Udarbejde indkøbs– og udbudsstrategier på baggrund af markedsanalyser
• Lede og facilitere dit Buying Center og kategori-teamet
• Sikre leveringen af strategiske kontakter og høj compliance, som møder dine kunders behov
• Etablere og vedligeholde et tæt samarbejde med dine kunder, stakeholders og vigtige samarbejdspartnere/leverandører
• Bidrage til at videreudvikle kategorien og sikre den generelle implementering i FMI

Vi tilbyder dig et job med spændende arbejdsopgaver og ansvar fra start, hvor du er med til at sikre, at vi når vores ambitiøse mål om at levere et højt niveau i vores udbudsretlige arbejde og rådgivning, uden at du behøver at gå på kompromis med ”work-life balance”.

”Jeg bliver hver dag udfordret på min faglighed, når tekniske og operative krav, kommercielle hensyn og jura i sidste ende skal gå op i højere enhed. Heldigvis har jeg de dygtigste og sjoveste kolleger, som altid står klar til at hjælpe, som viser sig i den særlige korpsånd, som Forsvaret tilbyder. At være med til at anskaffe højt specialiseret materiel med nyeste teknologi, er ikke kun et privilegie at få lov til, men er samtidig også et job som i den grad giver mening,” Fra Maria Flyvholm, Category Manager, Droner.

Om dig
Du har formentlig god erfaring med indkøb, udbud, Bid Management, Category Management eller som Ingeniør på data, sensor, eller telekommunikationsområdet. Alternativt er du officer med en baggrund fra Forsvaret og har erfaring med førnævnte områder. Du har kendskab til de offentlige udbudsregler, herunder SKI, og du har lyst til at tilegne dig ny viden på området.

Du har et kommercielt mind-set og indgående viden om it kategorierne Kommunikation og Sensorer og konkurrencen på markedet, ligesom du kender produkter og leverandører på markedet.

For at få succes i rollen som Category Manager er det væsentligt, at du trives i en udadvendt og ansvarsfuld rolle, hvor du sætter agendaen og driver kategorien fremad, i tæt samarbejde med de mange forskellige interessenter, alle med forskellige perspektiver.

Ansættelsesvilkår
Har du en baggrund fra det civile sker ansættelse og aflønning i henhold til relevant gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg. Endvidere er der til ansættelsen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du derimod militært ansat, besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets organisation, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Sådan søger du
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis via linket nederst på siden. Ansøgningsfristen er den 27. marts 2023.

Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning hvis stillingen har fanget din interesse.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, Morten Bjerregaard Hansen på +45 2481 8650.

Vil du vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Jeanne Dederding, på +45 3266 5739.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan få sat rammerne og videreudviklet måden, hvorpå vi anskaffer it-materiel til Forsvaret i fremtiden.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.