The job Studentermedhjælp til Data Science has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet søger en studentermedhjælper til Data Science uddannelsen i Odense med start fra den 1. maj 2024 eller snarest derefter. Ansættelsen kommer til at løbe indtil den 30. juni 2025.

De primære arbejdsopgaver vil være at vejlede studerende ved Data Science uddannelsen samt at arrangere og afvikle faglige arrangementer på uddannelsen fx speciale-arrangement i efteråret. Den forventede ugentlige arbejdstid vil ca. være på 6 timer.

Spørgsmål om stillingen skal ske med henvendelse til nuværende studentermedhjælp, Johanne Kirkmand på kirkmand@imada.sdu.dk.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.

Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.

Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift hvoraf det fremgår, hvor langt du er i dit studium ved SDU. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.

Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb. 

Dette er et genopslag, og tidligere indsendte ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

OM OS

SDU skaber værdi for og med samfundet og former fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer. Syddank Universitet er et universitet i international klasse med dybe rødder i Syddanmark. Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

De 21. århundredes store udfordringer er kendetegnede ved at være komplekse og mangefacetterende; bæredygtige forandringer og løsninger kræver ny - og ofte tværvidenskabelig - forskningsbaseret viden, og Syddansk Universitet er en uomgængelig aktør i omstillingsprocessen.

Værdi, kvalitet, talentfulde menneskser og fremragende miljøer er omdrejningspunktet for Syddansk Universitets strategiske indsatser.

 

Læs mere om SDU