The job Leder til Trafik, Vej og Park has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du lede engagerede og fagligt dygtige medarbejdere i en kommune med banebrydende byudviklingsprojekter, og vil du arbejde i en kommune, hvor der er ressourcer til at iværksætte fremtidssikrede løsninger? Så søg stillingen som leder for Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune

Du bliver leder for 20 medarbejdere og du bliver en del af en kultur kendetegnet ved åben dialog og sparring omkring nuværende og fremtidige projekter. Du vil indgå i et tæt og konstruktivt samspil med både ledergruppen i afdelingen, chefer, direktion og politikere.

Du bliver leder for en velfungerende sektion, hvor der er stort fokus på faglighed og et arbejdsklima, hvor der både er opmærksomhed på faglig sparring og på at passe på hinanden. Her er medarbejdere med solid erfaring og kompetencer. Medarbejderne, der er organiseret i tre teams, arbejder meget selvstændigt og med en høj grad af indflydelse på opgaveplanlægningen.

Vi søger en leder, der er optaget af personaleledelse og kan samle, inspirere og sparre med medarbejderne når der er behov for det, og kan give plads til at den enkelte medarbejder kan udfolde sin faglighed. Hillerød Kommune er en arbejdsplads der har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med respekt for den enkeltes mulighed for fleksibel planlægning af sin arbejdsuge.

Du bliver en del af ledelsesteamet i By og Miljø, hvor vi har fokus på samarbejde og på at hjælpe hinanden. Vi baserer vores samarbejde på tillid og respekt – værdier der også kendetegner vores samarbejde med politikerne og med de øvrige samarbejdspartnere i kommunen. Vi er optagede af at udvikle det tværgående samarbejde i kommunen, og du vil få samarbejdsflader i hele kommunen både internt såvel som med eksterne aktører.

Din baggrund kan være flere, vigtigst er at du har erfaring med det kommunale vej- og trafikområde enten fra en kommune eller fra at have samarbejdet med kommuner og har erfaring med personaleledelse eller stor interesse for det. Vi drømmer om at vores nye leder har viden om trafik- og anlægsprojekter og kendskab til myndighedsbehandling inden for vejloven. Du får sammen med medarbejdere en central rolle som rådgiver og sparringspartner for direktion og byråd inden for sektionens fagområder og både du og dine medarbejdere deltager i udvalgsmøder.

Trafik, Vej og Park varetager trafik- og anlægsopgaver, myndighedsopgaver, samt drifts- og vedligeholdelsesopgaver i relation til veje og grønne områder. Anlægsprojekter omfatter bl.a. cykelstier, trafiksaneringer og fremkommelighedsprojekter. Private byggerier og byggemodninger giver også spændende og udfordrende myndighedsopgaver til sektionen.

Du kan læse mere om Hillerød Kommune og de udviklingsinitiativer der er i gang, på kommunens hjemmeside.
Her kan du også læse en uddybende jobprofil, der fortæller mere om de spændende opgaver og vores forventninger til vores nye leder.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte by- og miljøchef Rie Lind på mail rlin@hillerod.dk og konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 31 48 47 40.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. maj 2024.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.