Vejdirektoratet

Toldbuen 6
Næstved
4700
Danmark

Om Vejdirektoratet

​Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer - i alt cirka 3.800 km.

Statsvejnettet udgør kun ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet på knap 75.000 km, men næsten halvdelen af al trafik bliver afviklet på statsvejene.  

For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

2 job med Vejdirektoratet

Tilmeld dig job via en jobagent