Vil du være med til at skabe bæredygtige byer?

Vil du være med til at skabe bæredygtige byer?
I HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skaber vi fremtidens forsyning. Vi arbejder på at udvikle løsninger inden for klimatilpasning, bæredygtighed og miljøhensyn, så kommende generationer også får varme i stuen, gas på komfuret, rent drikkevand i hanen og slipper af med spilde- og regnvand. Vi sørger også for afkøling i erhvervsejendomme og opfører vindmøller.

Fremtidens forsyning
Vi bygger nyt, renoverer og optimerer hele tiden vores forsyning, så vi kan fortsætte med at levere forsyningsløsninger med høj sikkerhed og kvalitet. Projektporteføljen er omfangsrig, og større igangværende projekter omfatter bl.a.:

  • Omlægning af fjernvarmeproduktionen på Amagerværket, så den baseres på bæredygtig biomasse
  • Konvertering af fjernvarmen fra damp til vand
  • Klimatilpasning med innovative løsninger, fx skybrudssikring og blå/grønne løsninger i bybilledet
  • Sikring af grundvandet og fremtidens drikkevand
  • Blødgøring af drikkevandet for samfundsøkonomiske besparelser

Omgivet af ildsjæle
Som medarbejder i HOFOR venter et spændende og alsidigt job, hvor der er god mulighed for at arbejde med store og fagligt spændende projekter sammen med engagerede og professionelle kolleger. Du får mere end 1.100 kolleger, hvoraf ca. 230 er ingeniører.

Vores ambition er, at du som medarbejder får opstillet klare mål og at du hele tiden har de bedste muligheder for at udvikle dig, fordi du ved, hvad der forventes, og hvordan du leverer. Vi prioriterer kompetenceudvikling højt, og du får løbende mulighed for at tilegne dig nye færdigheder.

Vi rekrutterer både nyuddannede og erfarne medarbejdere, og udviklingsmulighederne tæller bl.a. talentprogram og karrierespor. Du vil opleve, at vi værdsætter innovativ tænkning, videndeling og tværgående samarbejde. Som medarbejder i HOFOR vil du opleve at være omgivet af ildsjæle, som både har fokus på løsning af opgaverne og et sundt arbejdsmiljø.

Læs mere på hofor.dk/job og LinkedIn.

Nyeste stillingsopslag