Vi skaber bæredygtige byer

I HOFOR arbejder vi hver dag for en forsyning med høj sikkerhed og kvalitet, og vi arbejder på at udvikle løsninger indenfor klimatilpasning, bæredygtighed og miljø. Vi arbejder for at sikre, at man også kan bo i byerne om 100 år.

Vi arbejder sammen for at optimere forsyningerne til fordel for kunder, samfund og miljø. Vores indsats omfatter blandt andet:

  • HOFOR bidrager til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025
  • HOFOR har allerede gjort 30 % af bygassen CO2-neutral
  • HOFOR konverterer dampbaseret fjernvarme til mere miljørigtig, vandbåren fjernvarme
  • HOFOR sikrer København mod skybrud
  • HOFOR arbejder på at blødgøre drikkevandet til gavn for hver enkelt husholdning
  • HOFOR arbejder på at omlægge Amagerværkets energiproduktion, så hele produktionen af el og varme på værket bliver baseret på vedvarende energi

Læs mere om os på vores website

Karriere hos HOFOR

I HOFOR har vi fokus på fagligheden i vores arbejde, og vi lægger samtidig vægt på faglig og personlig udvikling hos medarbejderne. Dygtige medarbejdere skal udfordres og udvikles. Derfor vil du  som ny medarbejder i HOFOR opleve, at vi investerer særdeles aktivt i efteruddannelse, når og hvor det giver mening. Som ny medarbejder kan du se frem til at blive en del af en virksomhed, hvor viden værdsættes.

I HOFOR er vi drevet af at udvikle løsninger, der gavner mennesker, virksomheder og miljø. Som medarbejder er man omgivet af ildsjæle, der arbejder hårdt for at vores projekter lykkes - for det har stor betydning, at vi leverer den rette løsning.

At medarbejdernes viden værdsættes, er baggrunden for, at vi har udarbejdet en karrieremodel. Vores ambition er, at du som medarbejder får opstillet klare mål, at du får løbende feedback og at du hele tiden har de bedste muligheder for at udvikle dig, fordi du ved, hvad der forventes, og hvordan du skal levere. 

Mere end 1.000 kolleger

I HOFOR er vi mere end 1.000 engagerede medarbejdere. Cirka halvdelen arbejder på pumpestationer, vandværker og varmecentraler i København og omegn. Resten arbejder på vores hovedkontor, Vejlandshuset, i Københavns Ørestad. Vejlandshuset er indrettet som et moderne og åbent kontorlandskab med møderum, stillerum, caféområde, kantine, motionsrum m.m.

En stor gruppe af HOFORs medarbejdere er ingeniører, teknikere og håndværkere. De arbejder hovedsagelig med udvikling og drift af forsyningerne bygas, fjernvarme, vand, spildevand, vindmøller og fjernkøling. En anden stor gruppe af HOFORs medarbejdere er akademisk og administrativt personale, herunder kontorassistenter, økonomer, humanistiske kandidater og jurister. De står for kundeservice, intern koordinering, kommunikation, HR, regnskab, løn og meget andet.

Læs mere om at arbejde hos HOFOR på vores webside hofor.dk/job

Nyeste stillingsopslag