Jobbet "Visionær og eksekverende chef" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Visionær og eksekverende chef til Forretnings-IT i Lægemiddelstyrelsen

Vil du være leder i en af Europas stærkeste lægemiddelstyrelser? Motiveres du af ansvar for udviklingen af komplekse IT- systemer, der skal fungere i europæisk såvel som nationalt regi? Er du visionær, og vil du være med til at drive vores digitale transformation? Er du en stærk strateg, der samtidig kan strukturere en kompleks drift og projektportefølje, idet du til stadighed forsøger at blive klogere på forretningen? Og kan du spille dig selv og andre frem til deres bedste i IT-disciplinerne arkitektur, sikkerhed, projektledelse og leverandørsamarbejde? Så er du et godt bud på vores nye enhedschef til Lægemiddelstyrelsens Forretnings-IT.

Lægemiddelstyrelsen og vores IT                                                      
Lægemiddelstyrelsen mission er at fremme effektive, sikre og tilgængelige lægemidler samt sikkert medicinsk udstyr. Vores vision er at nå en topplacering blandt de europæiske lægemiddelstyrelser. Ud fra flere parametre har vi allerede nået målet. Men dynamisk set ændres kravene til stadighed i lovgivning, politik, offentlighed og teknologien. Vi er stærkt ambitiøse i den videre udvikling til en datadreven styrelse, der omfatter både eksisterende systemer og kvalitativt nye forretningsområder. Digitalisering såvel som digital transformation. Vi arbejder nationalt og i udpræget grad europæisk og internationalt, hvor vi positionerer os stadigt stærkere. Vores governance er velafprøvet. Vi mestrer den udfordrende portefølje af IT-projekter såvel som leverandørstyring af den outsourcede drift. Vi klarer os godt i nationale og internationale audits. Informationssikkerhed og kvalitetsledelse har et stærkt fokus. Vi tæller lige omkring 450 medarbejdere, heraf godt 20 beskæftiget med IT, og er lokaliseret i flotte lokaler på Islands Brygge. Arbejdsmiljøet i styrelsen er dokumenteret godt. Vi er ambitiøse hvad angår vores vigtigste asset: Vores medarbejdere! Vi vil være en fantastisk og uimodståelig arbejdsplads. Vi er langt med en performance og forbedringskultur og har igennem de seneste godt to år drevet en ambitiøs lean-transformation.

Forretnings-IT og snitfladerne
Enheden består aktuelt af to teamledere og knap 20 akademiske medarbejdere. Dertil kommer medarbejdere i forretningen, der ikke på fuld tid, men i varierende omfang indgår i IT-relaterede opgaver, samt eksterne konsulenter.

Det ene af dine teams retter fokus mod IT-projektporteføljen, udviklingsopgaver og de daglige driftsopgaver. Det andet team fokuserer på arkitektur og strategi, leverandørsamarbejde, informationssikkerhed, kvalitet og EU IT-systemer. I tillæg til de to team defineret efter IT-discipliner skal du etablere en funktion dedikeret digital transformation.

Du referer direkte til vicedirektøren og vil indgå i Lægemiddelstyrelsens daglige topledelse, Ledelsesteamet. Du bliver formand for IT-Komiteen, der er øverste beslutningsorgan for portefølje, arkitektur og sikkerhed m.v.

Forretnings-IT hjælper forretningen lige fra den forberedende lovgivning hen over udvikling af nye løsninger til det efterfølgende vedligehold. Forståelse for forretningens rammevilkår, processer og produkter er afgørende.

Samspillet med Lægemiddelstyrelsens Dataanalytiske Center, som er under etablering med teknologisk platform i regi af Nationalt Genom Center, vil gælde bl.a. leverandørstyring, sikkerhed og kvalitetsledelse. Målet er dataanalytiske kapabiliteter i europæisk topklasse. Forretnings-IT skal drive den interne anvendelse i Lægemiddelstyrelsen af algoritmer og andre avancerede dataanalytiske metoder. 

Forretnings-IT deltager i fora på ministerområdet for bl.a. arkitektur, sikkerhed og projektporteføljer samt effektiv anvendelse af data og IT i det danske sundhedsvæsen. Lægemiddelstyrelsens systemer leverer essentielle data til alle dele af det danske sundhedsvæsen. 

Snitfladerne til europæiske IT-systemer er omfattende, og du får sæde i kredsen af europæiske IT-chefer på lægemiddelområdet. Fem nye EU-forordninger skal implementeres igennem de næste år med implikationer for vores systemlandskab. Vi er stærkt positionerede med bl.a. vores direktør som chair for kredsen af europæiske lægemiddeldirektører.

Økonomisk set bliver du ansvarlig for et driftsbudget på 40 mio. kr., en projektporteføljen på 150 mio. kr. og en aktiv-massen ved nyanskaffelse på 200 mio. kr. Alt sammen i runde tal. Du vil være hjulpet af en egen controller samt en dygtig økonomienhed.

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, og at dine stærke ledererfaringer er veldokumenterede.

Herudover forventer vi, at du:

  • er visionær, elsker at lede og udvikle medarbejdere og kan mobilisere det bedste i dig selv og andre.
  • er stærk, når det gælder både komplekse IT-projekter og arkitektoniske valg samt mere bredt anlagte transformationer.
  • er en dygtig kommunikator og skarp når det kommer til prioritering.
  • er trænet i lean og agil ledelse. Du forener høje ambitioner om resultater med et super arbejdsmiljø.
  • er teknolog i bred forstand med stærk kobling til strategi, organisation, processer og leverancer.
  • opnår så megen kendskab til drift og projekter, at du kan drive udviklingen strategisk.

Ansættelsen
Ansættelse sker som enhedschef i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1/lønramme 37. Ansættelsen sker som udgangspunkt i et 5-årigt åremål med mulighed for forlængelse.

Ansættelsen forudsætter, at du kommer igennem PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

Desuden er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til vicedirektør Jakob Cold på 7222 7508. På lmst.dk kan du læse mere om bl.a. vores samlede strategi, vores IT-strategi og vores dataanalytiske center. Dan dig også et indtryk via vores posters på LinkedIn og videoclip på Youtube.

Er du interesseret?  
Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 45 og 46.

Du skal som ansøger være villig til at lade dig teste af et konsulentfirma.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder