I Teknik- og Miljøforvaltningen anlægger vi i øjeblikket projekter for ca. 1 mia. kroner. Vi anlægger alt fra store klimasikringsprojekter til broer, veje, parker og lokale gårdprojekter. Vi søger en erfaren konsulent, der skal bidrage til at styrke den strategiske styring af vores anlægsportefølje og samtidig medvirke til at skabe sammenhænge og synergier i både ledelse og projekter. Alt sammen så vi bliver en endnu bedre og mere professionel bygherrefunktion.

Stillingen er placeret i Området for Mobilitet og Anlæg (OMA) og er en del af afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB).

Som vores nye konsulent skal du understøtte områdechefen med det tværgående ansvar for, at MKB er en professionel bygherre. Du skal understøtte det arbejde, der foregår på tværs i MKB og i vores interne netværk med relation til bygherrerollen, men du får også en central rolle i samarbejdet med eksterne netværk og vidensmiljøer.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

  • Styrke implementeringen af Københavns Kommunes CSR-krav
  • Afholde dialogmøder med interessenter (fx rådgiver, entreprenører og lokaludvalg)
  • Understøtte indsatser om bæredygtighed i vores projekter, herunder implementering af indsatser fra klimapartnerskaberne
  • Fjerne snublesten og se på optimeringsmuligheder ift. vores eksekvering af projekter
  • Videreudvikle organisationens projektmodel, der er et centralt styringsredskab i afdelingen

Derudover er der mange andre opgaver, der understøtter både den daglige drift og den strategiske styring.

Du kommer til at samarbejde med både byggeledere, projektledere, enhedschefer, jurister, generalister og mange andre dygtige medarbejdere og chefer i forvaltningen, hvor du sammen med områdechefen får en central rolle i at skabe en fælles retning og skabe synergier mellem de mange indsatser og projekter, som vi dagligt arbejder på for at udvikle København.

Din profil
Du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for bygge- og anlægsområdet, og har minimum fem-ti års relevant erfaring. Du har et bredt kendskab til anlægsbranchen og har indsigt i fx bæredygtigt byggeri, arbejdsmiljø, projektoptimering og digitalisering inden for byggeri.

Som person:

  • Er du opsøgende og god til at skabe netværk både formelt og uformelt såvel som internt og eksternt
  • Er du nysgerrig og interesseret i at tilegne dig ny viden men ved også, hvor du skal orientere dig, for at være opdateret på den nyeste viden om bygge- og anlægsbranchen og formår at få denne omsat til handlinger omkring dig
  • Har du gennemslagskraft og gode kommunikationsevner i skrift som i tale og kan facilitere processer og møder

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i det tværgående team i enheden Bro og Tunnel, men vil arbejde for områdechefen i OMA.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Hvis du har en akademisk uddannelse, kan du forvente at blive indplaceret som special- eller chefkonsulent, afhængigt af dine kvalifikationer.

Ansættelsesstart snarest muligt og senest den 1. juni 2021. Arbejdssproget er dansk.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Henriette Hall-Andersen på 3071 6021. 

Søg via nedenstående link senest søndag den 18. april 2021
Vi forventer at holde førstesamtaler i uge 16 og andensamtaler i uge 17. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.