Jobbet "Vil du være med til at udvikle Datafordeleren?" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030 og arbejder for, at denne reduktion fremmes og understøttes af data.

Du kommer til at arbejde i kontoret Fællesoffentlig Data Distribution (FDD), som har ansvaret for Datafordeleren, der distribuerer de danske offentlige grunddata. Driften af Datafordeleren varetages af en ekstern leverandør, og FDD er som operatør af Datafordeleren ansvarlig for den løbende styring af leverandøren og dialog med såvel myndighederne, som ejer og vedligeholder data, som anvenderne. Datafordeleren er en helt central del af den fællesoffentlige data-infrastruktur og sikrer med høj oppetid og 24/7- support en samlet og ensartet adgang til de danske grunddata.

Vores fokus er at sikre understøttelse af den stigende anvendelse af Datafordeleren samtidig med høj performance, stabil og sikker drift samt løbende udvikling af Datafordeleren i takt med den teknologiske udvikling. Målet er, at Datafordeleren er tidssvarende og lever op til behovene hos både anvenderne af data og de myndigheder, som distribuerer deres data via Datafordeleren. 

Dine arbejdsopgaver
Der er stort fokus på drift og videreudvikling af Datafordeleren, og for at sikre fortsat succes er det afgørende, at platformen og vores tjenester videreudvikles. Du vil sammen med kollegaer i kontoret få en central rolle i dette. Drift og udvikling sker efter velbeskrevne ITIL-processer, som involverer både anvendere og andre myndigheder. Som Change Manager får du ansvar for at drive og udvikle processen for håndtering af ændringer. Du bliver et centralt omdrejningspunkt for alle ændringer, når de skal specificeres i samarbejde med den dataansvarlige myndighed og vores eksterne leverandør. Principielle og tværgående ændringer skal sendes i høring i vores governance-fora, og du skal sikre den overordnede planlægning i forhold de fastlagte releases i løbet af året.

Du skal bl.a. arbejde med:

 • Styring af ændringer i vores nyetablerede Kanban board
 • Videreudvikling af processen for håndtering af ændringer sammen med den eksterne leve­randør, anvendere, registre, kollegaer mv.
 • Kravspecifikation i forbindelse med ændringer af Datafordeleren og udbudte tjenester
 • Indgå i Datafordelerens Produkt- og forretningsteam med fokus på at skabe effektive leverancer sammen med vore leverandør, kollegaer mv.

Din profil
Vi forestiller os, at du:

 • har en it- og forretningsmæssig uddannelse som cand. it, it-ingeniør, cand merc dat, eller lignende.
 • er certificeret i ITIL på foundation-niveau, men meget gerne med videregående certificeringer inden for change- og release processerne.
 • har erfaring med procesunderstøttende it-værktøjer. Vi benytter JIRA.
 • har kendskab til og interesse for IT-discipliner, der relaterer sig til datadistribution, webservices, sikkerhed og drift af IT-system med høje krav til performance, sikkerhed, leverancekvalitet, herunder interesse for cloud-løsninger.
 • har en helhedsorienteret tankegang omkring it-systemer og en it-teknisk indsigt, som gør dig i stand til at overskue og tilegne dig viden om den samlede Datafordeler­-løsning
 • har lyst til at bruge din viden i en kunde/leverandør-relation til at videreudvikle den nuværende distributions­løsning, og også gerne har erfaring med den agile metode.
 • har lyst til at samarbejde med mange forskellige aktører - både teknikere og forretningsorienterede kollegaer  - og lyst at arbejde i et kontor, hvor vi løfter i flok, og hvor løsningerne ofte skal findes i dialog med både kollegaer og brugere af Datafordeleren.
 • kan lide både at arbejde i spændingsfeltet mellem Datafordelerens interessenter og leverandøren og at arbejde selvstændigt.

Vi lægger desuden vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede virke og trivsel.

Vi tilbyder
Du bliver en del af en fagligt ambitiøs styrelse, som spiller en central rolle i at sikre grundlaget for det datadrevne samfund. Styrelsen har ud over ansvaret for Datafordeleren ansvar for de geografiske grunddata, adressedata, højdemodel og skråfoto. Vi har også et bredt samarbejde med andre styrelser, som du kommer til at samarbejde med. I kontoret er vi 22 erfarne og engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og du bliver en del af et hus med store ambitioner, højt til loftet og en afslappet omgangstone. Du vil få rig mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem udfordrende opgaver, uddannelse og kurser.

Løn- og ansættelsesvilkår
Afhængigt af dine kompetencer bliver du ansat som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende insti­tutioner. 

Tiltrædelse 1. april 2021. 

Ønsker du yderligere oplysninger
Du kan kontakte kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution Brian Arreborg Hansen på telefon 40 57 83 93, eller specialkonsulent Jørgen Pedersen på telefon 72 54 56 14.

Ansøgning
Du søger stillingen online via linket ”Ansøg”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 14. februar 2021. Samtaler forventes afholdt den 19. og 23. februar.

Skriv venligst at du har set jobbet på Jobfinder.