Jobbet "Vil du være en del af et nyt Naturprojektteam i Naturstyrelsen?" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Naturstyrelsen sammensætter et nyt Naturprojektteam og søger tre nye medarbejdere. Teamets opgave bliver at sikre en professionel porteføljeledelse af Naturstyrelsens lavbunds- og vådområdeprojekter, herunder en stor indsats omkring udtagning af landbrugsjorder til opnåelse af en høj klimaeffekt, internationale LIFE projekter og multifunktionelle projekter. Projekterne udføres af projektledere og medarbejdere på Naturstyrelsens 16 lokale enheder rundt i hele Danmark, men den overordnede projektindsats bliver serviceret og koordineret af Naturprojektteamet på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Teamet kan også have en mere aktiv rolle i ansøgning, planlægning og udførelse af projekter, som i perioder kan kræve nogen rejseaktivitet for medarbejderne i teamet. Naturstyrelsen har en bred vifte af samarbejdspartnere i det åbne land – kommuner, organisationer, foreninger, borgere og lodsejere, som også skal inddrages og involveres i de forskellige projekter. Derfor er kommunikation og samarbejde med aktørerne en stor del af opgaven.

Naturprojektteamet forankres i enheden Natur, som fysisk er placeret på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Teamet ledes af en projektchef og en teamleder med personaleansvar. Du bliver en del af en velfungerende enhed, bestående af engagerede kolleger, der arbejder tæt sammen og på tværs af fagområder for at betjene ministre, departement og direktion inden for biodiversitet og friluftsliv på de statslige naturarealer. Det er en enhed, der har høje ambitioner om at bidrage til, at Naturstyrelsen er fagligt førende i forhold til at skabe mere vild natur, sikre den eksisterende naturarv og skabe bedre naturoplevelser tilgængelig for alle. 

Der er 3 ledige stillinger i naturprojektteamet med følgende faglige profiler:

Geolog eller ingeniør med faglighed inden for:

 • Hydrologi og modellering af grundvands- og overfladevandssystemer.
 • Klimaeffekter og -tiltag i forhold til grundvand og overfladevand.
 • Anlæg og tilsyn med projektanlæg.

AC projektmedarbejder med faglighed inden for:

 • Løbende administration, styring og rapportering af en bred portefølje af projekter og projektfremdrift.
 • Sagsbehandling og bistand ved myndighedsbehandling vedrørende de enkelte projekter.
 • Økonomistyring af en bred portefølje af projekter.
 • Samarbejdsmodeller med forskellige samarbejdspartnere, lodsejere, kommuner, borgere og andre interessenter.
 • Naturforvaltning.
 • Naturprojekter som lavbundsprojekter, vådområder eller LIFE projekter.

Geograf, landinspektør eller anden relevant uddannelse med faglighed inden for:

 • Planlægning i det åbne land.
 • Planlægning af arealanvendelse og projekter.
 • Lodsejerforhandling.
 • Sagsbehandling og regulering på natur- og miljøområdet.
 • Sagsbehandling og regulering på landbrugsområdet.

I teamet er der brug for personlige kompetencer inden for: 

 • Overblik og organisering, herunder at kunne strukturere. 
 • Samarbejde med mange projektledere i hele landet.
 • Nedbryde problemer, så de kan løses og håndteres.
 • Finde nye løsninger og samarbejdsformer.
 • Servicere projektlederne og evt. bidrage til konkrete projekter forskellige steder i landet.
 • Kunne holde fokus og afslutte.
 • Kunne håndtere mange forskellige dagsordener og kunne foretage en kursændring.
 • Kunne udtrykke sig klart og præcist både i skrift og tale.
 • Trives med kontakt til lodsejere, borgere og samarbejdspartnere.
 • Være fleksibel i.f.t. hvordan opgaver løses, har engagement og gå på mod.
 • Perspektivering, idérigdom og udvikling med henblik på optimering af projektfremdrift og succes.
 • Fokusering og fordybelse i formulering af nye projekter.

Vi ønsker at sammensætte et team med forskellige faglige og personlige kompetencer, men fælles vil være, at du skal kunne arbejde selvstændigt i et krydsfelt med mange interessenter og beslutningstagere og have en samarbejdende tilgang i opgaveløsningen. Arbejdsopgaverne vil også kunne kræve din personlige tilstedeværelse forskellige steder i Danmark. Du skal bidrage til at opbygge et velfungerende team ledet af en projektchef og teamleder og bestående af både projektledere og projektteknikere, som indgår i en samlet Naturenhed, der samarbejder med og støttes af jurister, økonomer og regnskabsassistenter m.fl.

Vi tilbyder
Du bliver en del af en landsdækkende statslig styrelse, som bidrager til samfundsnytte ved at forvalte Danmarks naturarv og modvirke klimaforandringer. Du får et selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Du vil sammen med dine kolleger i teamet og på enheden komme til at løse opgaverne i et arbejdsmiljø med en fri og uhøjtidelig omgangstone, hvor der er fokus på faglighed, professionalisme og udvikling. Vi tilstræber kontinuerligt efter at være en attraktiv samarbejdspartner og et fagligt fyrtårn - og det bliver du en aktiv del af.

På hovedkontoret i Randbøl er der ca. 130 medarbejdere. Der er en personalekantine og en lang række sociale fælles aktiviteter.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO 10 - fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos projektchef/skovrider Inken Breum Larsen,
tlf. 20 21 65 08 eller teamleder Annette Strøm Jacobsen, tlf. 93 59 71 78.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest fredag den
11. december 2020.

Samtaler forventes afholdt i uge 1-2 i 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.