Jobbet "Vil du stå i spidsen for udviklingen af fremtidens net af supercykelstier i Midtjylland? " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Mestrer du kunsten at tænke strategisk? Kan du begå dig i det politiske landskab og samarbejde med mange forskellige interessenter? Og kan du skabe synlighed og opbakning til supercykelstierne - så kan du være vores nye sekretariatsleder.
10 kommuner og Region Midtjylland er gået sammen om at udvikle et net af supercykelstier, der skal skabe optimale forhold for pendlercyklister i regionen. Et ambitiøst samarbejde, der er forankret i et nyt Sekretariat for Supercykelstier, som varetager det fælles arbejde med supercykelstierne på tværs af kommunegrænser. Sekretariatets opgaver består bl.a. i at sikre fremdrift og politisk opmærksomhed omkring projektet.

Det regionale net af supercykelstier skal udpeges og nettet skal efterfølgende udbygges. Sekretariatet har derfor brug for en stærk sekretariatsleder, der kan sikre udvikling og fremdrift og forankre indsatsen hos beslutningstagere, borgere og samarbejdspartnere.

Hvem er vi?
Supercykelstisamarbejdet er netop i sin start, og som sekretariatsleder skal du være med i dette arbejde. Der lægges stor vægt på samarbejde på tværs af de 11 organisationer og på, at der løftes i flok. Sekretariat for Supercykelstier er en del af Mobilitetsenheden i Aarhus Kommune, der har til huse i Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Vi sætter stor pris på godt kollegaskab og en uformel tone. Du refererer til styregruppen for supercykelstisamarbejdet, din daglige personaleleder bliver Martin Pape fra Aarhus Kommune.

Samarbejdet består for nuværende af Region Midtjylland og kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.

Mobilitetsafdelingen er en tværfaglig afdeling med 27 medarbejdere og en stor spredning i alder, køn, anciennitet og faglighed. Vi laver løsninger, der bygger på hinandens fagligheder og er frontløbere i Danmark på flere områder.

Jobbet
Du bliver i samråd med projektets styregruppe ansvarlig for udviklingen af det fælles sekretariat. Dette indebærer bl.a. at:

 • sikre den strategiske retning i arbejdet med supercykelstier samt omsætte visionen til konkrete projekter og indsatser i tæt samarbejde med kommuner og region.
 • udvikle samarbejder med relevante partnere med særligt fokus på politisk forankring og fundraising.
 • betjene styregruppen, herunder at udarbejde materiale til styregruppemøder, notater og varetage den løbende dialog.
 • udarbejde udkast til indstillinger og notater til politiske udvalg i Region Midtjylland og Kommunerne.
 • sikre kendskab og forankring gennem fx politikermøder i samarbejde med parterne.
 • repræsentere supercykelstisamarbejdet udadtil, fx ved konferencer og i forbindelse med besøg af udenlandske delegationer mv. 

Hvem er du?
Du har solid erfaring med programledelse eller ledelse af komplekse projekter med mange interessenter og politisk bevågenhed. Du mestrer kunsten at sikre balance mellem inddragende beslutningsprocesser på den ene side og nødvendig fremdrift og eksekvering på den anden. De opgaver, du skal udføre, indebærer hyppig kontakt til en lang række parter – interne som eksterne. Din evne til dialog og strategisk samarbejde er derfor afgørende.

Derudover forventer vi, at du:

 • har solid erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
 • har stor personlig gennemslagskraft og drive, der gør dig selvkørende
 • kan se og udnytte potentialet i partnerskaber
 • er effektiv, initiativrig og resultatorienteret
 • kan bevare overblikket og det gode humør, når det går stærkt
 • er en stærk kommunikator
 • er god til at netværke 

Endvidere vil det være en fordel, hvis du:

 • har erfaring med (grøn) mobilitet
 • har kendskab til supercykelstier
 • har erfaring med økonomistyring og fundraising

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn. Stillingen er foreløbig tidsbegrænset til 3 år men kan forlænges såfremt de deltagende kommuner og Region Midtjylland vælger at fortsætte finansieringen af projektet.

Hvis du vil vide mere
For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Mobilitet Martin Pape på jemarra@aarhus.dk eller på 41872762.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 6. juni 2021 .

Samtaler den 14. og 15. juni 2021.

Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt og senest den 1. september 2021.

Alle stillinger i Aarhus Kommune skal søges elektronisk. Ansøgning og CV fremsendes via nedenstående link (Ansøg). Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement