Jobbet "Vil du stå i spidsen for Aarhus Kommunes trafiksikkerhedsindsats?" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en engageret mobilitetsplanlægger, der er skarp i trafiksikkerhed og har lysten, viljen og evnerne til at udvikle området og stå i spidsen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aarhus Kommune.

I Aarhus er der solid politisk opbakning til trafiksikkerhedsfremme og det årlige budget er på næster 14 mio. kr. På dataside er vi førende indenfor anvendelsen uheldsdata.

Om stillingen
Du bliver ansvarlig for at udarbejde Aarhus Kommunes næste trafiksikkerhedsstrategi. Dette vil ske i tæt samarbejde med øvrige kollegaer i Teknik og Miljø, hvor trafiksikkerhed og tryghed har direkte og indirekte stor betydning for kvaliteten af de forandringer, vi skaber for borgerne.

En af de store opgaver, der står for døren, bliver at gennemføre en ny skolevejsanalyse for de p.t. 46 kommuneskoler. Analysen udføres i tæt samarbejde med kollegaerne i afdelingen for Anlæg og Bydesign samt Byliv og Bymiljø. Du bliver projektleder for opgaven og får således ansvaret for overholdelse af tidsplaner og økonomi. Til opgaven tilknyttes en projektsekretær som bl.a. kommer til at stå for mødeplanlægning hjælp til referatskrivning mm.

Dine ansvarsområder er:

 • Koordinere og udvikle den trafiksikkerhedsfremmende indsats i Aarhus Kommune
 • Servicere Aarhus Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg
 • Ansvarlig for skolevejsanalysens fremdrift og ressourcer. Herunder sikre en frugtbar dialog med skolebestyrelser, færdselskontaktlærere og øvrige interessenter
 • Bidrag til udformning og udvikling af konkrete designløsninger, kampagner mm.
 • Udarbejde beslutningsstøtte til den politiske ledelse baseret på faglige analyser
 • Besvarelse af henvendelser fra borgere, erhvervsliv og politikere.

Vi lægger vægt på at du har
En baggrund som f.eks. ingeniør eller lignende uddannelse. Det er måske dig, hvis du har:

 • Erfaring med projektledelse
 • Erfaring med trafiksikkerhed
 • Erfaring med skolevejsanalyser og design af trafiksikkerhedsløsninger
 • Gode samarbejdsevner og evner at arbejde selvstændigt
 • En analytisk, helhedsorienteret og kreativ tilgang til opgaveløsning
 • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationskompetencer.

Derfor skal du vælge os
Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende stilling i en travl og aktiv hverdag med såvel tværfaglige som selvstændige arbejdsopgaver. Vi lægger stor vægt på uddelegering af ansvar og kompetence. Mobilitetsafdelingen er en tværfaglig afdeling med 25 medarbejdere og en stor spredning i alder, køn, anciennitet og faglighed. Vi laver løsninger der bygger på hinandens fagligheder, og er frontløbere i Danmark på flere områder. Vi har stor respekt for hinanden og er ambitiøse. Netop derfor kan vi også udfordre hinanden fagligt, men vi går altid efter det samme mål. Det sociale fællesskab prioriteres højt, og derfor trives vi godt i hinandens selskab - alle oplever tryghed i hinandens selskab fagligt som socialt.

I 2019 vedtog Aarhus Byråd et ambitiøst budgetforlig, hvor klimadagsordenen er kørt helt i front. Aarhus Kommune har som målsætning at være CO2-neutral i 2030, og den grønne omstilling af transporten er en af de absolut vigtigste prioriteter de kommende år. Dette arbejde er forankret i Mobilitetsafdelingen. Herud over har Mobilitetsafdelingen har ansvaret for at planlægge investeringer i og indretning af kommunens infrastruktur, parkeringsforhold, nye letbaneetaper og meget mere. Løsningerne udarbejder vi i samarbejde med andre kollegaer i kommunen, eksterne samarbejdspartnere og fællesrådene. Samtidigt omdanner og udvikler vi flere store områder i Aarhus Midtby, hvor pladsen skal udnyttes bedre, så mobilitet og byliv i større grad hænger sammen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt og senest den 1. juni 2021.

Arbejdssted: Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.   
 
Arbejdstid: 37 timer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Martin Pape på 41 87 27 62 eller jemarra@aarhus.dk

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 18. april 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes den 21. og 23. april 2021.

Alle stillinger i Aarhus Kommune skal søges elektronisk. Ansøgning og CV fremsendes via nedenstående link (Ansøg). Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Om forvaltningen
Mobilitet, Anlæg og Drift varetager myndigheds-, drifts- og anlægsopgaver i byens rum, både på veje, stier, fortove og pladser samt i parker og grønne områder. Forvaltningen beskæftiger ca. 450 medarbejdere organiseret i tre afdelinger.

Mobilitets- og Anlægs- og Driftsområdet har 71 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger. Området har ansvaret for:

 • Anlægsopgaver i byens rum på veje, stier, fortove og pladser, er myndighed på nye vejsager
 • Udvikling, drift og vedligeholdelse af vejbelysning og ITS
 • Byggemodningsopgaver, fra mindre udstykninger i åbent land til de større byudviklingsprojekter som f.eks. Aarhus Ø, Godsbanen og Lisbjerg
 • At sikre god infrastruktur i Aarhus Kommune via mobilitetsplanlægning indenfor vejnettet, den kollektive trafik mv.
 • Myndighedsopgaver i forhold til alle de større anlægsarbejder på offentlige arealer, som gennemføres af andre bygherrer end kommunen, f.eks.  Letbanen, omdannelsen af Gellerup og større ledningsarbejder, som vi koordinerer.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder