Jobbet "Vil du også arbejde for rent vand og en rig natur?" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er national myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rent vand, rig natur, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen dækker hele landet og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser ligger i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Vores enhed – Vandforsyning
Miljøstyrelsens enhed for Vandforsyning administrerer, forvalter og sikrer det faglige grundlag for regler om spildevands- og drikkevandsforsyning samt klimatilpasning, rotter, svømmebade og badevand. Vi vejleder kommuner, virksomheder og borgere om reglerne, og vi leverer et fagligt grundlag for regeringens politikudvikling og strategiske satsninger på området. Vi arbejder desuden med opbygning og formidling af viden på vand og spildevandsområdet, herunder internationalt i form af bidrag til strategiske sektorsamarbejde med andre lande og med faglige bidrag til vandeksportstrategien. Mange opgaver løses i samarbejde med andre enheder i Miljøstyrelsen og i dialog med vandforsyningsbranchen og andre interessenter på området. Vandforsyningsenheden består af 35 medarbejdere i 4 teams under ledelse af to funktionsledere og to kontorchefer.

Engageret kollega til spildevandsområdet
I teamet styrer vi projekter på samfundsvigtige dagsordner som for eksempel håndtering af miljøforurenende stoffer i vores spildevand. En af vores kerneopgaver er at vejlede kommuner og andre interessenter om reglerne på spildevandområdet. Vi ønsker, at tage udgangspunkt i brugernes behov, så vi sikrer, at reglerne får den ønskede effekt og gør en konkret forskel for vores miljø. Teamet er også ansvarlig for Miljøstyrelsens tilsyn med spildevandsforsyningernes udledninger fra renseanlæg og regnbetingede udledninger.

Vi søger en ekstra kollega, der kan være med til at drive udviklingen i opgaver i takt med det stigende fokus på spildevandsområdet. Du skal både have lyst og evner til at have styringen på større aktuelle opgaver og give kolleger en hånd på deres områder. Opgaveløsningen er baseret på samarbejde og erfaringsudveksling både i teamet og på tværs af styrelsen.

De aktuelle opgaver handler bl.a. om at opdatere vejledninger til kommunerne, så de for eksempel tager højde for ny viden om miljøforurenende stoffer, herunder PFAS og at styrke tilsynet med udledningstilladelser. Derudover vil du indgå i den faglige betjening af Miljøministeriets departement og bidrage til reguleringen af området. Du vil være med til at varetage administrative tilsyns- og håndhævelsesopgaver i relation til Miljøstyrelsens årlige kontrol med spildevandsforsyningsselskabernes udledninger samt løbende håndtering af henvendelser fra kommuner, forsyninger, borgere og andre interessenter. Det er alle opgaver, hvor du skal have blik for både det den administrative, økonomiske, juridiske og politiske dimension.

Din profil

Vi forestiller os, at du:

 • Er en initiativrig holdspiller som kan inddrage, engagere og etablere kontakt til kollegaer og til relevante aktører og sikre tæt samarbejde i sagsgangene.
 • Har erfaring med og flair for at drive faglige processer/projekter med input fra andre. Kan analysere et opgaveområde fagligt og følge en sag fra start til slut.
 • Er en god formidler både i skrift og tale, som kan oversætte fagligt kompliceret stof og inspirere med afsæt i egen faglige viden.
 • Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæssigt er i top og ligger færdig til tiden.
 • Har gode digitale kompetencer og er vant til at navigere og inddrage digitale værktøjer i din hverdag.
 • Du trives i et miljø, hvor hverdagen veksler mellem koncentreret arbejde og helikopter-perspektiv i miljømæssige spørgsmål.
 • Har en videregående naturvidenskabelig uddannelse som biolog, kemiingeniør, miljø-ingeniør, farmaceut el. lign. Du kan også have en samfundsvidenskabelig uddannelse og en interesse for miljø- og vandområdet.

Derudover er det en fordel, hvis du har nogen af nedenstående kompetencer eller har mod på og lyst til at lære dem:

 • Erfaring med spildevandsforvaltning, f.eks. med tilslutningstilladelser og udlednings-tilladelser og kendskab til miljølovgivningen. Det kan være fra en kommune, en spildevandsforsyning, en rådgivningsvirksomhed eller tilsvarende.
 • Kendskab til den danske lovgivning og administration på spildevandsområdet, gerne vedrørende regulering af miljøforurenende stoffer (herunder medicinrester m.m.), som du kan relatere til den øvrige miljølovgivning i bred forstand.
 • Kendskab til PULS-databasen og med myndighedsopgaver, herunder kontrol og håndhævelse.
 • Kendskab til principper for vurdering af spildevandsudledninger ift. såvel miljøforurenende stoffer som næringsstoffer, og til den hertil knyttede lovgivning.
 • At du måske kender til state- of the art spildevandsrenseanlæg, spildevandsforsyningernes praksis og udfordringer.

Du er velkommen til at søge stillingen både, hvis du er nyuddannet eller kommer med længere erfaring.

Vi tilbyder
En virkelig spændende stilling i en veletableret enhed, der har fokus på at gøre en forskel for kvaliteten af spildevand, drikkevand, svømmebade og badevand i overensstemmelse med de politiske ønsker og aftaler på området.  Vi er en pendlervenlig arbejdsplads med flextid og mulighed for hjemmearbejde. Dine kolleger er fagligt kyndige, barren er sat højt og vi prioriterer faglig sparring og videndeling.

Der er gode muligheder for at arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge opgaveløsningen. I enheden for Vandforsyning lægger vi vægt på en sjov og spændende hverdag med faglige udfordringer, der giver gode muligheder for at udvikle sig.

Vi er også en social arbejdsplads med masser af humor og et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til en hyggesnak over kaffen eller til fredagsbar. Personaleforeningen arrangerer alt fra padelturnering til ølsmagning og det er også muligt at snuppe en tur med din kollega på Odense fjord i en af foreningens kajakker.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller i henhold til den til enhver tid gældende Fælles-overenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK). Indplacering bliver efter vurdering af din erfarings- og kompetenceramme.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet vil være i Odense C på Tolderlundsvej 3-5.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lykke Feld, tlf. 22 38 29 26 eller funktionsleder Rasmus Schjødt Kold, tlf. 23 66 94 17.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 2. oktober 2022.

Vi planlægger at holde samtaler den 11. oktober 2022.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde tests og/eller forberede en case.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.