Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Vil du arbejde med DevOps i SKAT og være med til at bygge et nyt tværfunktionelt team op?

Vi har de første kompetencer ombord og søger nu infrastrukturspecialist, løsningsarkitekt, Scrum Master, Test Manager samt specialister i sikkerhed, QA og dokumentation.  

Vi står over for en spændende tid og en ambitiøs opgave, hvor vi nytænker den måde, vi udvikler offentlig IT på. Det gør vi ved at implementere en DevOps-kultur i SKAT, så vi kan skabe hurtige og synlige resultater. Vi vil tage de nyeste teknologier i brug, arbejde agilt og udvikle løsninger, som afspejler borgernes og virksomhedernes reelle behov og dagligdag. Vi etablerer derfor et tværfunktionelt DevOps-team.  

Det tværfunktionelle team kører første proof of concept på vores nye DevOps, og vil på sigt have ansvar for en portefølje af systemer, der skal udvikles og vedligeholdes på baggrund af forretningens og brugernes behov og med et DevOps-mindset, hvor nye services skal i produktion løbende, og hvor teamet hele tiden stræber efter at forbedre måden, vi arbejder på. Teamet vil arbejde i tæt dialog med forretningens produktejer og med øvrige kontorer i forretningsområdet IT og Data.  

Hvilke kompetencer kan du byde ind med?
Det er vigtigt, at du brænder for implementering af DevOps og vil være med til at skabe en kultur og et miljø, der udvikler, tester og idriftsætter IT-løsninger hurtigt, hyppigt og sikkert i en organisation som SKAT, hvor der er mulighed for at arbejde med kompleks IT, og hvor du gør en forskel i velfærdssamfundet.  

For at lykkes har vi brug for et tæt teamsamarbejde, hvor vi supplerer hinanden. SKAT vil DevOps, og det betyder, at vores tværfunktionelle team skal løfte hele paletten af opgaver hen over udvikling og drift og samlet set have de nødvendige kompetencer. Du har mulighed for at byde ind på én eller flere af nedenstående roller:   

 • Infrastrukturspecialist 
  Du skal være med til at implementere og vedligeholde infrastruktur og middleware. Du arbejder med opgaver som automatisering af provisering af miljøer, continuous integration, test og deployment – både on-premise og med cloud-infrastruktur. Du kan også byde ind med netværksændringer, databaseservere, databaser, containers, backup, overvågning, sikkerhedsopdatering i forhold til de systemer, det tværfunktionelle team har ansvar for. Du skal være med til at definere infrastrukturen til understøttelse af et DevOps-mindset. 
 • Løsningsarkitekt
  Dit fokus bliver at sikre en samlet set effektiv løsning, og at applikations- og infrastrukturarkitektur udvikles og driftes i tråd med SKATs arkitekturmæssige set up. Du bliver motiveret af at få lov til at arbejde operationelt og sikre sammenhæng mellem udvikling og drift. Du er med til at implementere en teknisk platform, herunder infrastruktur, som vil være fundamentet for fremtidige løsninger i SKAT – i tæt samarbejde med et centralt platformsteam i SKAT. Du deler fagligt fællesskab med enterprise- og løsningsarkitekter på tværs af SKAT, og du trives med at være bindeled fra teamet til arkitektkompetencer i organisationen. Vi foretrækker, at du har erfaring med både drift og udvikling.  
 • Scrum Master
  Du faciliterer den agile proces i det tværfunktionelle team. Du har dybdegående erfaring med Scrum, du sætter rammerne for teamets samarbejde og understøtter teamets metodevalg. Du er god til at skabe struktur, og du arbejder engageret med at håndtere udfordringer, beskytte teamet og coache både team og forretningens produktejer i den agile proces. Dit humør inspirerer teamet til at arbejde med.  
 • Test Manager 
  Din primære opgave bliver at planlægge og styre test i forbindelse med applikationen(erne?), og du er selv med til at løfte de daglige testopgaver i det tværfunktionelle team. Du arbejder tæt sammen med udviklere om testmetoder og testautomatisering. Du forstår at trække viden op på et højere niveau og opbygge testprocedurer i et agilt set up samt forankre testmetoder i teamet. Du fungerer som bindeled til den øvrige organisation i SKAT på testområdet, og du bruger det faglige fællesskab på tværs af SKAT. 
 • Sikkerhedsspecialist 
  Du er skarp på security by design, hvor teamet som en del af designfasen sikrer, at løsningen har det rigtige sikkerhedsniveau. Samtidig har du en rolle i et centralt platformsteam, der er med til at vurdere sikkerhed i centralt indkøbte værktøjer og cloudløsninger. Opgaven rummer dokumentation, udarbejdelse af processer og udvikling af sikkerhedsmiljøet. Du vil også være teamets bindeled til den øvrige sikkerhedsorganisation i SKAT. 
 • QA og dokumentation
  Du sikrer, at kvalitet tænkes ind som en del af processerne i teamet, og at dokumentation er på et nødvendigt niveau. Du er ikke bange for selv at tage en dokumentationsopgave, men du ved samtidig, at dokumentation skal indarbejdes som en naturlig del af processerne i teamet, så I undgår teknisk gæld.  

Vi tilbyder dig at blive en del af et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på dine opgaver og egen hverdag. Vi fokuserer på at løse opgaven sammen og lære af hinandens stærke og svage sider. Du skal derfor være åben for at lære nye ting og naturligt dele din viden og erfaringer til dine kolleger. Vi vil sammen udforske nye teknologier, metoder og framework - ligesom vi investerer tid i at deltage i relevante faglige netværk og møder for faglig inspiration.   

Hvilke teknologier, frameworks og metoder anvender SKAT?  
Det tværfunktionelle team går på tværs af kompetencer. Nogle kompetencer vil primært være fokuseret på procesoptimering, forretningskendskab, brugervenlighed og design. De tekniske kompetencer i teamet vil være med til løbende at afprøve og implementere nye teknologier, frameworks og metoder. 

Læs mere om de teknologier, frameworks og metoder, vi har fokus på lige nu. Klik på linket her

IT og Data - dit forretningsområde    
Du bliver en del af IT og Data, som består af fem afdelinger, som tilsammen har ca. 500 medarbejdere. Her har vi ansvaret for drift og udvikling af de IT-systemer, der understøtter størstedelen af alle arbejdsprocesser i den danske skatteadministration og forudsætningen for, at SKAT kan løse opgaverne effektivt og i den rette kvalitet.    

IT og Data er en af de største drivkræfter bag udviklingen af SKATs opgaver. Som en del af forretningsområdet IT og Data er du med til at understøtte digitaliseringen i SKAT med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov.    

Ansøgning og kontakt    
Send ansøgning, cv og relevante dokumenter via linket ”Ansøg” senest den 31.maj 2017. Du vil også blive bedt om at vælge og prioritere de roller, du gerne vil byde ind på. Spørgsmål besvares gerne af Anna Sofie Bahnson Witzgall på 7238 9227 eller Jan Kjærby Vinding på 7238 5810.   

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner.   

Arbejdsstedet er indtil videre Kalvebod Brygge 35, 1560 København V.

Der vil i de kommende år ske en ændret organisering af skatteforvaltningen som led i regeringens plan for Et nyt skattevæsen.  

Der kan i rekrutteringsforløbet indgå personprofil- og logisk analyse samt en faglig case.   

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.    

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København V
keyboard_arrow_up
Startdato
11. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
31. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse