Jobbet "Vi søger to Senior Embedded Linux Softwareudviklere – en til BSP-udvikling og en til CyberSecurity" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Interesserer du dig for og har indgående kendskab til RT-Linux og Yocto? Kunne du tænke dig et stort ansvar inden for enten CyberSecurity eller BSP-udvikling i en af verdens førende virksomheder inden for energieffektive styringsløsninger til decentraliseret elproduktion? Så er du måske en af vores to nye Senior Embedded Linux Softwareudviklere, der skal være med til at sætte holdet i vores nye afdeling!

I DEIF er vi på en vækstrejse med et stærkt ønske om at gøre en forskel i verden. Vores ambition er at være trendsætter inden for klimavenlige løsninger på det globale marked for energieffektive og sikre styringssystemer. Vi ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner inden for energieffektivitet og anerkendt for vores intelligente platforme og produkter, som anvender ny teknologi til smarte løsninger. Vi håber, du vil med på vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid!

Om jobbene
Til at understøtte vores forretningsstrategi og fortsatte vækst søger vi to Senior Embedded Linux Softwareudviklere til en nyetableret afdeling i Aalborg (NOVI). De to udviklere bliver en del af et mindre BSP-Team, som har det overordnede ansvar for at udvikle og vedligeholde DEIF’s BSP og ikke mindst sikre, at vi fortsat er i stand til at opfylde branchens strengeste krav til CyberSecurity.
DEIF’s selvudviklede controllere bygges på en RT-Linux platform. Derfor tilstræber teamet at være så tæt på mainline som muligt, da det er afgørende for at holde BSP’en opdateret og sikker. Du vil som Senior Embedded Linux Softwareudvikler være involveret i udviklingsprojekter fra start til slut – lige fra udvælgelse af kernekomponenter til produktion og produktionstest, som foregår i DEIF’s egen fabrik i Skive.

”Vi søger to Embedded Linux Softwareudviklere, hvor den ene får til ansvar at definere, implementere og vedligeholde DEIF’s BSP, mens den anden skal arbejde med CyberSecurity, hvilket indebære at sikre compliance af standarder (IEC 62443), foretage Security Assessments samt at definere og implementere et CyberSecurity Roadmap. Alt i alt to rigtig spændende stillinger”, fortæller afdelingsleder Kurt Frandsen.

De to udviklere får hver deres kerneopgaver, men også sammenfaldende opgaver:

 • Linux – RT-arkitektur, driver og applikationsudvikling
 • Yocto
 • Systemd
 • System-, platform- og produktarkitektur governance
 • Schematic review og sikring af Linux support
 • Bootstrap, bootloader, Safe & Secure SW update, chain of trust og root of trust
 • Hardware bring up og debugging af embeded systemer
 • Produktions SW og support
 • Security accessment
 • Tee, arm trust zone, SELinux support – security architecture
 • Automatisk test, CI, Labgrid, Git(Lab), unit test, pytest
 • Managed network, MRP, ERPS, TSN, ethernet CAN-bus, EtherCAT, PROFIBUS/PROFINET, IEC 61850

Opgaverne spænder bredt, men fordeles naturligvis mellem de to funktioner alt efter interesser og kompetencer.

Hvad kræver det at søge jobbet?
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund som ingeniør inden for svagstrøm, elektronik eller software, og du har erfaring med udvikling, test og fejlfinding af embedded Linux software, gerne Yocto. Du kan dit håndværk inden for programmering i C/C++ og kan arbejde i et agilt framework samtidig med at levere kode af høj kvalitet, som kan upstreames om nødvendigt.
Som person motiveres du at udvikle software og trives med faglige udfordringer. Du er initiativrig, nysgerrig på teknologi og parat til at suge viden til dig og dele den med andre. Det er nødvendigt, at du behersker engelsk og dansk i skrift og tale, da afdelingen samarbejder med andre teams i både Danmark og udlandet.

Hvad kan du forvente af DEIF?
Vi kan tilbyde dig et job i en stærkt værdibaseret organisation, hvor vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden med at få succes. Selvom DEIF er en global virksomhed med kolleger i mange forskellige lande, er vi forenet i et stærkt ønske om at gøre det bedste for vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Vi tilbyder et professionelt arbejdsmiljø med fokus på løbende læring, selvstændig opgaveløsning og udstrakt samarbejde. I dagligdagen tilbyder vi fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage.

DEIF er meget optaget af social ansvarlighed og samfundsansvar, og vi har et helt særligt fokus på bæredygtighed. Vi har derfor indført vores eget etiske regelsæt (Code of Conduct), der bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt via vores hjemmeside  https://www.deif.com/career/job-openings/.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder, Kurt Østergaard Frandsen på kof@deif.com eller +45 9614 5740. 

”Vi vil gerne klæde dig godt på til at søge stillingen, så derfor tilbyder vi dig her et gratis online-kursus med det vigtigste, du skal vide for at komme i betragtning til jobbet. Træningen tager ca. 30 min at gå igennem – og du kan let plukke i de enkelte emner udfra dit behov. Vi vil nemlig gerne gøre det nemt for dig at lykkes bedst muligt – allerede INDEN du bliver ansat. Klik her og sign-up til vores Ansøger-træning: https://hrcaseforum.simplero.com/page/185497-deif-ansoeger

English version: 

 

We are looking for two Senior Embedded Linux Software Developers – one for BSP development and one for Cyber Security

Are you interested in and have in-depth knowledge of RT-Linux & Yocto? Would you like to have responsibility within Cyber Security or BSP-development in one of the world's leading companies within energy-efficient control solutions for decentralised power production? Then you might be one of our two new Senior Embedded Linux Software Developers who will help set up the team in our new department.

DEIF A/S is a worldwide leader in power efficiency, and we are on a journey to make a real difference in the world. We pursue an ambitious growth strategy and want to be a global trendsetter in climate-friendly products and solutions. We want to be the go-to partner for efficient power management, renowned for our intelligent platforms and smart solutions. We hope you will join us on this journey for a more sustainable future!

About the jobs
To support our business strategy and growth, we are looking for two Senior Embedded Linux Software Developers for our new team and department in Aalborg (NOVI). The two developers will join a smaller BSP Team, which is responsible for developing and maintaining DEIF’s BSP and ensuring that we continue to meet the industry’s strictest Cyber Security standards.
DEIF’s controllers are built on an RT-Linux platform. Therefore, the team strives to be as close to the mainline as possible because it's crucial to keep the BSP up-to-date and secure. As our Senior Embedded Linux Software Developer, you will be part of projects from start to finish – from choosing core components to production and testing, which takes place in DEIF’s factory in Skive.

“We are looking for two Embedded Linux Software Developers. One will be responsible for defining, implementing, and maintaining DEIF’s BSP, while the other one will work with Cyber Security, i.e., ensuring compliance with standards (IEC 62443), conducting Security Assessments, and defining and implementing a Cyber Security Roadmap. Two very exciting positions”, Department Manager Kurt Frandsen says. 

The two developers will have separate tasks but also some overlapping ones:

 • Linux – RT architecture, driver, and application development
 • Yocto
 • Systemd
 • System-, platform-, product architecture governance
 • Schematic review and Linux support
 • Bootstrap, bootloader, Safe & Secure SW update, chain of trust and root of trust
 • Hardware bring-up and debugging of embedded systems
 • Production SW and support
 • Security Assessment
 • Tee, arm trust zone, SELinux support – security architecture
 • Automated testing, CI, Labgrid, Git(Lab), unit test, pytest
 • Managed network, MRP, ERPS, TSN, ethernet CAN-bus, EtherCAT, PROFIBUS/PROFINET, IEC 61850

As indicated above, there are a wide variety of tasks. However, these will be divided between the two functions depending on interests and competencies.

What do you need to apply?
You have an educational background as an engineer within electronics, software, or similar, and experience with developing, testing, and debugging embedded Linux software, preferably Yocto. In addition, you are skilled in C/C++ programming and can work in an agile framework while writing high-quality codes that can be up-streamed if necessary.
As a person, you are motivated by developing software and thrive on professional challenges. You take the initiative at work, are curious about technology, and are eager to learn and share knowledge with others. We expect that you communicate effortlessly in English and Danish (written and spoken) as the department collaborates with other teams in Denmark and abroad.

At DEIF, we are Winning Together!
We promise that you’ll experience a culture based on values such as Ambitions, Perspective, and Respect, where we are Winning Together. We are a global company and work from many different locations – however, we are all united by a wish to make our customers and colleagues succeed. You’ll experience a highly professional work environment where continuous learning, empowerment, and collaboration are essential. To ensure a healthy work-life balance, we are flexible regarding working hours and working from home.

We are in a continuous process of developing new climate-friendly technologies that contribute to a more sustainable future. Corporate Social Responsibility is at the core of our business, and we always uphold the UN Global Compact's Ten Principles and actively support the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Interested?
Send your application and CV as soon as possible on our website  https://www.deif.com/career/job-openings/. If you want to learn more about the position, feel free to contact Department Manager, Kurt Østergaard Frandsen on e-mail kof@deif.com eller +45 9614 5740.

“We would like to prepare you for applying for the position. Therefore, we offer you a free online course which enables you to write a good application. The duration of the course is approximately half hour, but you can easily browse and choose the content that makes most sense to you. The purpose is to give you the opportunity to succeed – even before you start. Sign up for the course here: https://hrcaseforum.simplero.com/page/192181-deif-applicant"