Vi søger ingeniører til Institut for Byggeri og Bygningsdesign (CAE) på Aarhus Universitet til at undervise ingeniørstuderende, primært på vores veletablerede diplomingeniøruddannelser. Du vil blive ansat på baggrund af dine kvalifikationer og erfaringer fra erhvervslivet, og du vil få gode muligheder for at vedligeholde og udbygge dit netværk.

Forventet startdato og varighed
Der er tale om en varig stilling med start den 1. august 2023 eller hurtigst muligt.

Ansættelsen vil ske på adjunkt- eller lektorniveau afhængig af kvalifikationer.

Jobbeskrivelse
Det bliver dit ansvar at sikre, at din undervisning og studieprojektvejledning er baseret på nyeste viden og er relevant i forhold til byggeriets aktuelle innovationsbehov. Derfor vil det også være en del af dit job (cirka 20 procent) både at facilitere og deltage i små og store udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. Du vil i vid udstrækning få mulighed for at tilrettelægge dette arbejde efter dine specifikke interesser og ønsker til specialisering.

Din profil
Vi leder efter profiler, der kan være med til at styrke instituttets kompetencer inden for bærende konstruktioner (stål, træ og komposit), bæredygtighed og BIM, parametrisk design, matematik, FEM, dynamik og vindlast samt materialeteknologi.

Det er vigtigt, at du kan opfylde følgende kriterier:

  • Du er uddannet diplom- og/eller civilingeniør evt. suppleret med en ph.d.-grad

  • Du har erfaring med bygningsinformationsmodellering (fx Revit)

  • Du har erhvervserfaring inden for bærende konstruktioner (gerne 3–5 år)

  • Du har lyst til at undervise og være med til at forme de kommende generationer af bygningsingeniører i Danmark

Du har gode samarbejdsevner og lyst til at dyrke og udvikle din faglighed med både virksomheder og forskere.

Hvem vi er
Institut for Byggeri og Bygningsdesign blev etableret i januar 2021 og har i dag ca. 100 undervisere og forskere samt ca. 1020 studerende.

Vi uddanner nogle af landets mest eftertragtede ingeniører, og vi arbejder med at skabe ny, praksisnær viden inden for blandt andet konstruktion, geoteknik, design og arkitektur, byggeproduktion, klimatilpasning, digitale teknologier, indeklima og materialer.

Vi tror på, at fremtidens byggesektor både kræver højt specialiseret viden og helhedsorienterede løsninger, og derfor forsøger vi at skabe en kultur med masser af plads til samarbejde på tværs af universitetets institutter og fakulteter og med eksterne parter.

Vi tror også på, at mennesker ikke er arbejdsrobotter, og vi tror på, at de trives og udvikler sig bedst, når der er en høj grad af fleksibilitet i arbejdet og tid til, at de både kan fordybe sig, lære og begejstres.

Læs mere på www.cae.au.dk  og www.ingeniør.au.dk

Hos os bliver du en del af et undervisnings- og forskningsmiljø med store visioner og en masse dygtige kollegaer. Vi ønsker at være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner, og vi vil være med til at sikre, at den danske byggesektor kan måle sig med verdens bedste, når det gælder udvikling i produktivitet og innovationsevne.

Inden for byggeri har vi to diplomingeniøruddannelser, en civilingeniørbacheloruddannelse og en civilingeniørkandidatuddannelse. Vi arbejder løbende med at sikre kvaliteten af uddannelserne, så vores studerende kan bære deres viden om ny teknologi, digitale løsninger og den grønne dagsorden ud på arbejdsmarkedet og implementere den i hele byggeriets værdikæde.

Hvad vi tilbyder
Institut for Byggeri og Bygningsdesign er et ungt og dynamisk institut karakteriseret ved:

  • et spændende tværfagligt miljø med mange nationale, internationale og industrielle samarbejdspartnere

  • et arbejdsklima, der indbyder til livlig, åben og kritisk diskussion

  • et arbejdsmiljø med tætte arbejdsrelationer, netværksaktiviteter og sociale aktiviteter

  • en arbejdsplads præget af professionalisme, lighed og en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Du vil som en del af din opstart på universitetet blive klædt rigtig godt på til at varetage undervisningsopgaven gennem et formaliseret program, og du kan forvente god tid til forberedelse. Det er således ikke et krav, at du har undervisningserfaring forud for ansættelsen, men du er en god formidler. Særligt vil du ved ansættelse som adjunkt gennemgå et struktureret forløb fokuseret på at sikre din videre kvalifikation til lektorniveau inden for 3 år.

En ansættelse hos os kan være fleksibel, hvor du er ansat hos os, men samtidig har mulighed for at arbejde i en virksomhed.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Kontakt information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Professor, Sektionsleder for Structural Dynamics and Geotechnical Engineering, Christos Thomas Georgakis, cg@cae.au.dk.

Deadline
Alle ansøgninger skal være modtaget senest den tirsdag den 11. april 2023

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referenceper-sonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge

Vi er opmærksomme på kønsbalancen ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling. Ingen har fortrinsret og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.